Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /pub/kdukohwa/kohoutovice.kdu.cz/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /pub/kdukohwa/kohoutovice.kdu.cz/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /pub/kdukohwa/kohoutovice.kdu.cz/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Naším záměrem pro následující volební období je pokračovat ve spolupráci s demokratickými stranami v Kohoutovicích a navázat na plnění volebního programu z minulého období.

 Prostřednictvím zvolených zastupitelů budeme prosazovat:

RODINA A SPOLEČNOST

 • Budeme oslovovat mladé rodiny s dětmi a pomáhat jim s řešením jejich problémů a potřeb
 • Podpoříme zájmové aktivity seniorů
 • Budeme udržovat a rozvíjet vlastivědné a tradiční aktivity v Kohoutovicích

ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI

 • Zapojení městské části do celostátního programu regenerace panelových sídlišť
 • Podporovat přípravu a zainvestování pozemků pro bytovou a komerční výstavbu (Juranka, Libušina třída, oblast Myslivny)
 • Podporovat bytovou a komerční výstavbu v Kohoutovicích

VEŘEJNÁ SPRÁVA

 • Rozšiřování pravomocí městských částí v rámci města Brna
 • Zvýšení příjmů městské části a jejich účelné využívání
 • Rozvoj spolupráce úřadu městské části s občany
 • Kvalitní práci úřadu městské části
 • Maximálně podporovat všechny změny, které povedou k dalšímu zlepšení a zrychlení vyřizovací doby mezi vámi občany a úřadem městské části
 • Realizaci důstojného a viditelného označení kohoutovické radnice

BYDLENÍ

 • Pokračovat v privatizaci stávajícího bytového fondu jeho nájemníkům
 • Pokračovat v regeneraci obecních domů s využitím všech dostupných finančních prostředků
 • Podporovat zlepšování životních podmínek občanů v domě s pečovatelskou službou
 • Realizovat výstavbu nových bytů v Kohoutovicích

Doprava

 • Pokračovat v řešení problematiky parkování v naší městské části
 • Z odstavných pruhů podél komunikací zřídit parkovací místa změnou organizace dopravy v Kohoutovicích
 • Postavit nová parkovací stání, hromadné garáže a garážová stání
 • Vybudovat propojovací jednosměrnou komunikaci nad ulicí Desátkova  spojující ulice Vaňhalova a Žebětínská
 • Dopravní zklidnění komunikací, zejména obytných ulic a zón se sníženou rychlostí pohybu vozidel
 • Pokračovat v budování bezbariérových řešení dopravních tras
 • Vybudovat cyklistickou stezku Libušino údolí – Holedná
 • Prosadit zlepšení dopravního spojení MHD do centra města Brna
 • Usilovat o vybudování propojovací komunikace mezi ulicemi Bašného – Žebětínská

BEZPEČNOST A POŘÁDEK

 • Prosazovat včasné a důsledné postihování vandalismu
 • Podporovat programy protidrogové prevence
 • Prosadit přítomnost více strážníků městské policie v ulicích městské části zejména ve večerních a nočních hodinách
 • Podporovat aktivní boj proti sprejerům

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Pokračovat ve zlepšování životního prostředí v Kohoutovicích
 • Zlepšit systém nakládání s komunálním odpadem
 • Prosazovat důsledný monitoring a likvidaci „černých skládek“
 • Podporovat rozšíření činnosti sběrného střediska v oblasti třídění komunálního odpadu
 • Podporovat propagaci třídění komunálního odpadu v domácnostech a ve školách
 • Prosadit výsadbu nové zeleně
 • Vybudovat veřejné cvičiště pro psy

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA MLÁDEŽE

 • Podporovat rozvojové programy mateřských a základních škol
 • Vytvářet podmínky pro další rozvoj mateřských a základních škol
 • Podporovat zájmovou činnost a volnočasové aktivity na mateřských a základních školách
 • Podporovat práci s dětmi a mládeží v rámci zájmových volnočasových aktivit
 • Podporovat činnost zájmových a společenských organizací, které se na území naší městské části věnují práci s dětmi a mládeží

Sociální péče a zdravotnictví

 • Podporovat rozvoj pečovatelské služby v naší městské části
 • Zlepšit organizaci rozvozu stravy pro seniory a nemocné
 • Spolupracovat se stacionářem pro postižené spoluobčany
 • Podporovat rozšíření nabídky zdravotnické péče a rehabilitace
 • Zkvalitňovat podmínky pro činnost klubů seniorů

KULTURA, REKREACE, SPORT

 • Postavit v naší městské části krytý plavecký bazén a veřejné koupaliště
 • Dokončit výstavbu rekreačního sportovního areálu
 • Podporovat vybudování kulturního a společenského centra
 • Usilovat o vybudování ekumenického centra
 • Vybudovat nová dětská hřiště a hřiště pro netradiční sporty
 • Organizovat kulturní a společenské akce v Kohoutovicích
 • Rozvíjet obnovu kulturních a společenských tradic a zvyklostí