Kdyby byl Alfred Nobel Čechem, udílení Nobelových cen by dávno zkrachovalo. Z obrovského jmění by nezbylo nic. Jsou si toho vědomi tvůrci a příznivci vládní důchodové reformy?Alfred Nobel byl úspěšný podnikatel a z českého pohledu klikař. Svoji nadaci založil závětí v roce 1896 a umístil ji do rodného Švédska. Švédsko je neutrální a na naše poměry poctivou zemí a proto je s každou udělenou cenou svázána i finanční odměna ve výši přibližně 27 milionů českých korun. Kdyby byl Alfred Nobel Čechem, laureáti by se museli spokojit s potřesením rukou. Srdce Evropy je politicky nestabilní a navíc se tu vždycky kradlo.Proti důchodové reformě bylo již napsáno mnoho. Přechod z průběžného na částečně fondový systém bude velmi drahý. Bude to nás všechny stát desítky miliard korun ročně po dobu jedné generace. A přitom se celý draze budovaný systém může zhroutit během velmi krátkého politického či hospodářského otřesu.

Taková Nobelova nadace by se v Čechách musela vyrovnat s Rašínovou měnovou reformou roku 1919; s Protektorátem Čechy a Morava; s vázanými vklady, ze kterých nešlo nic vybrat 1939-1953; s komunistickým znárodněním 1946-1948; se Zápotockého měnovou reformou 1953, po níž již nebylo, co vybírat; s plánovaným hospodářstvím socialistické éry; s Klausovou transformací ekonomiky po sametové revoluci; s divokou i s klidnou privatizací; s plíživou inflační měnovou reformou devadesátých let; a nakonec se současným podnikatelským prostředím v naší zemi. Jaký by byl výsledek? Nobelova nadace by v Čechách nepřežila. O vše by přišla stejně jako všechny ostatní nadace.

A jak to souvisí s důchodovou reformou? Pokud nebudou mít penzijní fondy k dispozici dobře placeného jasnovidce, může jim důvěřovat jen šílenec. Poučme se z historie. Nebylo to v roce 1929, kdy byly celosvětově zakázány války? Byli to tehdy naivové, že? Ale kdo je tady vlastně naivní?

Marian Jurečka

 

Zdroj: http://www.kdu.cz/Zpravy/Aktualne/2011/Kdyby-byl-Nobel-Cechem,-Nobelova-cena-by-davno-zkr.aspx