Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek dnes podal orgánům činným v trestním řízení trestní oznámení na neznámého pachatele v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti, a.s. (MUS).

„Je zcela nepochybné, že odpovědné orgány našeho státu na opakované podněty švýcarské strany adekvátně nezareagovaly. Nevím proč tomu tak bylo, ale zcela jistě se jedná o trestuhodný postup, a proto jsem splnil svou zákonnou povinnost a podal jsem trestní oznámení na neznámého pachatele,“ říká Bělobrádek.

Ve svém podání Bělobrádek uvádí, že v důsledku porušení povinnosti při správě cizího majetku vznikla České republice škoda tím, že jako subjekt stojící mimo trestní řízení nemá přístup do trestního spisu, přičemž informace v něm obsažené mohou být využity našimi orgány prošetřujícími celý proces privatizace MUS v jiných řízeních. Stát je dále poškozen tím, že neuplatněním nároku na náhradu škody v trestním řízení se výrazně oslabila a prodražila možnost získat tyto finanční prostředky, které mu měly být dříve zpronevěřeny.

V neposlední řadě vznikají státu další náklady tím, že je Česká republika nucena vynakládat finanční prostředky pro získání 12 miliard korun ze Švýcarska jinou cestou než jako poškozená v rámci trestního řízení.

„S ohledem na zprávy v médiích je načase, aby příslušné orgány celou kauzu prošetřily a jasně tak řekly, kdo je za tento do nebe volající šlendrián zodpovědný,“ dodal Bělobrádek.

 

Zdroj: http://kdu.cz/Zpravy/Aktualne/2011/Predseda-KDU-CSL-podal-trestni-oznameni-v-kauze-MU.aspx

Další článek: http://belobradek.blog.idnes.cz/c/233832/Proc-jsem-podal-trestni-oznameni-v-kauze-Mostecke-uhelne.html