Vláda dnes projedná návrh komunistických poslanců na vydání ústavního zákona o referendu o vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. „Takový návrh považuji za projev naprosté drzosti. Lapidárně řečeno: zloděj navrhuje, aby se v referendu hlasovalo o tom, zda má být vráceno, co ukradl,“ říká místopředseda lidovců Pavel Svoboda.
Již dříve Pavel Svoboda upozornil, že v právním státě jsou tradičně některé otázky vyloučeny z přímé demokracie. Kromě oblasti daňové či bezpečnostní to jsou otázky základních práv a svobod jiných či otázky související s rozhodovací činností soudů. Majetkové vyrovnání s církvemi je přesně tímto případem, neboť se nejedná o obecnou otázku, nýbrž o konkrétní majetkové nároky. A o nich se v žádném civilizovaném a právním státě nehlasuje.

„V oblasti církevních restitucí Ústavní soud již několik let judikuje, že na straně církví a náboženských společností existuje majetkový nárok spadající pod ochranu vlastnického práva podle Listiny základních práv a svobod a že zákonodárce svou nečinností blokuje rozhodovací činnost soudů, neboť ty potom nemohou v tisícovkách případů jednotně rozhodovat o žalobách na vydání protiprávně zabaveného majetku státem, ačkoliv se jinak jedná o nároky, které do jejich jurisdikce patří,“ připomíná Svoboda.

Kromě porušení základního práva na ochranu vlastnictví tak stávající absence zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi podle Ústavního soudu porušuje ještě základní principy právního státu (čl. 1 Listiny) a náboženskou svobodu v České republice (čl. 15 a čl. 16 Listiny; srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 9/07).

„Stejná situace, kdy většina politické reprezentace dávala své pohrdání právem soudům okázale najevo, již jednou nastala, a to v případě patnáctiletého otálení s deregulací nájmů, kdy soudy neměly pro změnu k dispozici zákon, podle něhož by rozhodovaly o jednostranném zvyšování nájmu. Ani o deregulaci nájmů by mimochodem referendum nebylo přípustné. Tato záležitost již má a ještě bude mít nepříjemnou dohru u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ostudný přístup části politické reprezentace k majetkovému vyrovnání s církvemi směřuje k přesně stejnému výsledku,“ varuje místopředseda lidovců.

Zdroj: http://www.kdu.cz/getattachment/Zpravy/Aktualne/2011/Svoboda–Navrh-komunistickych-poslancu-na-referend/111123-Referendum-o-cirkevnich-restitucich.pdf.aspx