Pavel SvobodaPrezidentské veto nahrává skupinám, které své hospodářské zájmy prosazují sofistikovaně a systematicky za hranou zákona, neboť případné pokuty za správní delikty zdaleka nedosahují výnosů z jejich protiprávní činnosti a jiný postih jim nehrozí,“ říká v reakci na prezidentovo páteční rozhodnutí místopředseda lidovců Pavel Svoboda. Pavel Svoboda připomíná, že na úrovni správního práva již dnes existují desítky skutkových podstat správních deliktů, za něž mohou správní orgány ukládat citelné sankce v řádu desítek milionů korun. Tedy trestání právnických osob není žádnou novinkou. Návrh zákona, který prezident Klaus v pátek vetoval, je odpovědí na potřebu širší palety trestů, které by bylo možno ukládat. Delikty firem by navíc měly být napříště vyšetřovány orgány činnými v trestním řízení.

Čím závažnější a důmyslnější je protiprávní činnost některých obchodních společností, tím účinnější, ale rovněž spravedlivější musí být řízení s nimi. Správní orgány nemají ani zdaleka takový výběr právních nástrojů k vyšetřování trestné činnosti ve srovnání s orgány činnými v trestním řízení. Ukládané tresty musí být svou výší přiměřené závažnosti zejména hospodářských deliktů. Uložený trest pak musí být odrazujícím v tom smyslu, aby se protiprávní jednání společnosti i po zaplacení pokuty nevyplácelo. Ukládání citelných trestů by logicky mělo být v rukou soudů, které jsou nezávislé. Právo na spravedlivý proces svědčí nejen fyzickým, ale i právnickým osobám: ve hře je jejich veškerý majetek i samotná existence,“ vysvětluje Svoboda důvody, proč je novela zákona tolik potřebná.

Místopředseda KDU-ČSL nesouhlasí s tvrzením prezidenta Klause, že zavedení trestní odpovědnosti právnických osob je faktickou rezignací na trestní postih jednotlivců, kteří stojí za konkrétními trestnými činy. „Zvláštní význam má v případech, kdy vina konkrétní fyzické osoby není prokazatelná. Takové případy nejsou zvláštností: společnosti prokazatelně vznikne neoprávněný prospěch porušením práva, ovšem ze složité organizační struktury nelze určit konkrétní odpovědnou osobu, která za takové jednání odpovídá,“ upřesňuje Pavel Svoboda.

Za připomenutí stojí také fakt, že všechny země EU k důslednému trestání právnických osob již přistoupily.

Rozvoj ekonomických vztahů v tržním hospodářství a globalizace mají i své stinné stránky: korupční jednání či jiné závažné hospodářské škody již nemusí být páchány jednotlivci, jak je obecnou představou, nýbrž cíleně i složitějšími strukturami, v nichž je viník prakticky nedohledatelný,“ uzavírá bývalý předseda legislativní rady vlády.

Pavel Svoboda
Zdroj: http://kdu.cz/Zpravy/Aktualne/2011/Trestni-odpovednost-firem-je-spravny-krok,-prezide.aspx