Zastupitelstvo městské části Brno-Kohoutovice pořádá v sobotu
28. ledna 2012 od 20 hodin v prostorách hotelu Myslivna
17. reprezentační ples. Cena vstupenky je 150 Kč.

Vstupenky je možno zakoupit od 9. ledna 2012 vždy v úřední
dny, pondělí a středa, v době od 8 do 11 hodin a od 13 do
17 hodin na ÚMČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, odboru sociální
péče, školství a kultury, dveře č. 16, Ing. Josef Macko, tel.
547 130 562.
Všechny spoluobčany srdečně zve ZMČ Brno-Kohoutovice.

Zdroj: Kohoutovický kurýr 12/2011