Rada MČ Brno-Bohunice  na svém zasedání 7.12.2011 odmítla systém celobrněnského elektronického zápisu dětí do MŠ. Hlavním  důvodem jsou kritéria pro přijetí dětí, která magistrátní úředníci do systému zapracovali. Jejich nedostatkem je fakt, že nejsou dostatečně upřednostněny zejména 4-3 leté děti z příslušné MČ, která MŠ provozuje a financuje.

Představa, že z našich finančních prostředků hradíme provoz našich čtyř MŠ a nemáme jistotu, že budou děti z naší MČ upřednostnění před ostatními, je pro nás nepřijatelná. Jsem zvědav, jak se k tomu postaví jiné MČ a jaký to bude mít další vývoj.

Uvedl  Antonín Crha na http://www.antonincrha.cz/node/885

Pro představu přikládám bodová hlediska navržená úředníky MMB.