Na požádání došla z firmy Brněnské vodárny a kanalizace a.s. emailem informace o cenách vody na rok 2012.

Cena vodného a stočného pro rok 2012 (DPH 14%)

Položka    Jednotka    Cena s DPH
vodné             m3            29,99 Kč
stočné             m3            34,31 Kč
celkem             m3            64,30 Kč

Ceník vodného a stočného platný od 1.1.2011 (DPH 10%)
Položka    Jednotka    Cena s DPH
vodné             m3            28,06 Kč
stočné             m3            32,11 Kč
celkem            m3            60,17 Kč

Zdroj: http://www.antonincrha.cz/