Klára Liptáková„Údržba dopravních cest i jejich budování je u nás dlouhodobě podfinancováno. Investice do dopravní infrastruktury přitom mají významný multiplikační efekt – oživují ekonomiku a v důsledku toho se výdaj vrací státu jako daňový příjem. Šetří se na nepravém místě, když v rozpočtové kapitole dopravy chybí 15 mld., které by umožnily dočerpat dotace z EU,“ komentuje kapitolu „Doprava“ státního rozpočtu Klára Liptáková.

Kapitola státního rozpočtu – Doprava obsahuje především výdaje a příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury. Pro rok 2012 je v něm počítáno s částkou 51,1 mld. Kč, přičemž v roce 2011 je rozpočtovaná částka 66,2 mld. Kč. Pro srovnání – v roce 2008 to bylo 93 mld. Kč.

„Vláda šetří na údržbě silnic. Z krátkodobého hlediska mohou takové škrty přinést úspory, které ale z dlouhodobější perspektivy státní rozpočet zatěžují. Existují exaktní metody, které dokazují, že při zanedbání údržby silniční sítě vznikají náklady výrazně převyšující prostředky, které je třeba vynaložit při řádném udržování. Jde tedy o „HOSPODÁRNOST JEN NA OKO“, za kterou se skrývá zastarávání a rozpad silniční sítě a kostlivec ve skříni v podobě vynaložení obrovských částek v budoucnu. Že všechno souvisí se vším je vidět na následujícím příkladu. Dopravní stavby výrazným způsobem přispívají k udržení zaměstnanosti. Pokud je obyvatelstvo zaměstnané, utrácí a spotřebovává. Tato spotřeba stimuluje podnikatelský sektor a ten platí daně a investuje do inovací,“ vysvětluje místopředsedkyně KDU-ČSL Liptáková.

Rozpočtovaná částka na dopravu by se tak podle KDU-ČSL měla zvýšit o cca 15 mld., z čehož by se 3 mld. určily na zanedbanou údržbu silnic I. třídy a další prostředky by se vázaly na opravy železničních tratí. „Tak je možné smysluplně čerpat finanční prostředky z fondů EU. V konečné fázi by tento krok byl pro státní rozpočet nikoliv výdajem, ale přínosem (cca + 4 mld. Kč),“ doplňuje Liptáková.

 

Zdroj: http://kdu.cz/Zpravy/Aktualne/2011/Dopravni-infrastruktura—spravna-investice-v-dobe.aspx