„Ševče, máš už zaplacený daně?“ Ptá se královský výběrčí daní ve známé české pohádce. Kdyby vybíral v 18. století v Kohoutovicích, měl by u některých těžké pořízení…

Asi v roce 1781 si kohoutovští občané Josef Dvořáček a Matěj Boháček zakoupili od obce stavební místa a postavili si na nich z vepřovic domky. Obec po nich chtěla, stejně jako po ostatních občanech, aby platili daně a dávky, ale Dvořáček s Boháčkem platit nechtěli. Dovolávali se toho, že při kupování pozemků nebyla o placení daní a dávek řeč.

Josef Dvořáček a Matěj Boháček, občané z Kohoutovic, si stěžovali guberniu (tehdejší správní zemský úřad) na kohoutovickou obec, že z chalup, které si postavili vlastním nákladem, od každého požaduje 1 rýnský zlatý a vedle obecní roboty ještě 1 zl. 36 krejcarů robotního platu a dále 28 krejcarů kontribuce (pozemková daň) a 24 krejcarů za pastvu. Protože se placení vzpírali, způsobila jim obec škodu – u prvního stržením komína ve výši 14 zl., u druhého odnětím krávy a pokutou 11 zl. Rebelanti obec zároveň udali, že má zatajená různá pole, louky a lesy.

Brněnský c. k. krajský úřad záležitost prošetřil a stížnost zamítl jako neodůvodněnou a oběma občanům bylo doporučeno zdržet se dalšího obtěžování úřadů a daně řádně platit. Boháček a Dvořáček se však nejen že nepodřídili, ale ještě i jiné sousedy naváděli k odporu. Oba byli proto potrestáni čtrnáctidenní veřejnou prací v železech a poutech. Z vrchnostenského vězení se jim však podařilo prchnout, až krajský úřad musel dohlédnout, zda je vězení v pořádku.

Také v obci Bosonohy odpírali chalupníci platit daně a dávky. Dvořáček a Boháček totiž navázali známost s chalupníky z Lískovce, z Bosonoh a z tišnovského panství. Boháček a Dvořáček se odvolali k samému císaři. Odvolání však bylo neúspěšné s tím, že na předchozím rozhodnutí není potřeba ničeho měnit.

Dům chalupníka Boháčka dodnes stojí v Potocké ulici č. 2 (restaurace Marco Polo, dříve potraviny „Včela“). Ten Dvořáčkův stával v Potocké ulici č. 5 a byl v roce 1978 asanován.

Kohoutovice měly ve své historii hned několik občanů nadšených či pověřených sepisovat historii obce a jejich kroniky skládají různá údobí jako mozaiku. Některé kroniky jsou zachovalé a ilustrované, jiné se bohužel ztratily či zničily. V jedné z těch dochovaných najdeme popsanou i tuto událost, kterou v archivu objevil Jiří Pávek.

 

Z MZA B 14 st., M 1004 a z Kroniky obce Kohoutovice čerpal Martin Kyselák

foto 1: V zápisu z gubernia jsou oba účastníci řízení i dva svědci podepsáni třemi křížky. Psát ani číst totiž v Kohoutovicích tehdy patrně nikdo neuměl.
foto 2: 1967 – Potocká č. 2, dům chalupníka Matěje Boháčka
foto 3: 1970 – Potocká č. 5, dům chalupníka Josefa Dvořáčka

no images were found