Kohoutovice patřívaly kdysi klášteru u sv. Anny na Starém Brně, Jundrov pak ke klášteru herburek, který stával při kostele Panny Marie (dodnes nazýván jezuitským). Jak uvádí dochovaný zápis, „…sešli se dne 19. května 1588 pan Tomáš z Torralby, správce u Matky Boží v městě Brně, s panem Pavlem Blaženavským, správčím u svaté Anny nedaleko Brna, aby vobnovovali hranice mezi gruntech kochutovských a mezi gruntech jundorfských…“ Společným nákladem 48 grošů bílých dali udělat u brněnského kameníka Hanse Ziroly čtyři hraniční kameny. Na jedné straně měly vytesanou zkratku SA (Sancta Anna), na druhé SM (Sancta Maria).

Dne 29. května se sešli společně se zástupci obou obcí k zasazení kamenů. Každý kámen byl posazen do dolíku, na jehož dno byl nejprve položen plochý kámen, ten byl přihrnut hlínou a teprve na něj postaven tesaný hraničník. Proto tyto kameny nezapadly do hlíny ani po čtyřech stoletích. Mezi zástupce obcí byli přizváni také kluci. Po zasazení posledního kamene dostal na něm každý z chlapců od svého správce „pardus (ránu) na holou kůži“ březovým proutkem na pamětnou a poté jeden krejcar. Tento akt se prováděl proto, aby v případě pozdějších sporů tito „pamětníci“ dosvědčili, kde je pravda.

A tak se Matouš a Jura starýho rychtáře kohoutovskýho, Šimků Jura, vod Vajsů Jura, vod Sopoušků Vítek, vod Buchtů Jakub a Jura, vod Pařízků Jura, pachole Kousalovo aj. dostali do pamětního zápisu, který je dodnes uložen v Moravském zemském archívu.

Ze čtyř tehdy zasazených kamenů se dochoval dodnes pouze jediný. Stojí kousek od křižovatky lesních cest v severozápadním cípu kohoutovického katastru u trati zvané „U zabitýho“ (GPS Loc: 49°12’10.019″N, 16°32’11.815″E).

Tento zápis, psaný česky a německy, je prvním popisem hranic kohoutovického katastru a též jedinou doposud objevenou informací z období 14. až 16. století o naší obci. Z tohoto zápisu se také poprvé dovídáme jména obyvatel Kohoutovic.

 

Z materiálů MZA E 25, kart. 6, sign. 30XX čerpal Martin Kyselák.

foto 1: hraniční kámen v Kohoutovicích

no images were found