Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /pub/kdukohwa/kohoutovice.kdu.cz/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /pub/kdukohwa/kohoutovice.kdu.cz/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /pub/kdukohwa/kohoutovice.kdu.cz/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 182

Když byl 19. října 1879 učitelem v Kohoutovicích ustanoven František Bašný, popsal svůj příchod do Kohoutovic ve Školní kronice takto:

„Učitelem v Kohoutovicích ustanoven jsem byl, aniž bych byl dříve do obce přišel se podívat a seznat zdejší poměry školské. Maje tedy dekret v ruce, s žádostivým zrakem spěchal jsem na první místo svého působení. -Ale ach! Jak jsem byl sklamán, naleznuv školní stavení ve stavu prabídném, byt pak vykázán mi na protějším konci vesnice, byt to o jedné maličké, nízké světničce a ještě menší kuchyňce. Na chatrném krovu školního stavení, zbudována ještě zvonice a tak alespoň třikrát denně třásla a chvěla se škola ve všech svých útrobách až do základů.“

1932-skola_-basnehoUčitel Bašný od svého příchodu velmi usiloval o stavbu nové školy. Nedařilo se mu však obyvatele ani obecní výbor přesvědčit. Záležitost se urychlila zejména zásluhou tehdejšího starosty Františka Slámy, který se, jako jeden z mála místních, stavbě nové školní budovy nebránil, ale naopak její stavbu všemožně podporoval. V červnu roku 1886 byl položen základní kámen na pozemcích zakoupených od rolníků za čtyři sta zlatých. Stavbu řídil zednický mistr František Jelínek ze Žebětína. Nakonec, dne 28. listopadu téhož roku, školní budovu posvětil Jan Komorád, farář ze Žebětína, který během slavnosti pronesl řeč na téma Škola připravuje pro život a pro nebe.

„Správce školy (Fr. Bašný) pak chopiv se slova, vyzýval přítomné otce i matky dítek ke svornému spolupůsobení při vychování mládeže, aby tím spíše účel, pro který škola vystavena byla, dosažen byl, a tak náklad na školu zmařen nebyl, ale hojného ovoce nesl.“ Tak popisuje tyto události výše zmíněná Bašného kronika. Poté zapěl sbor písně Slyš, velký Bože a Modlitbu pod hvězdami. Slavnost byla zakončena provoláním slávy Jeho Veličenstvu císaři a králi, jenž na stavbu školy daroval 200 zlatých.

800 zl. uhradil Zemský školský úřad a celý zbytek z veškerých nákladů 10 tisíc zlatých uhradila obec, která dluh následujících 20 let splácela.

Ze školní kroniky čerpal Martin Kyselák

foto 1: 1932 – nová školní budova postavená r. 1886 díky úsilí učitele Františka Bašného a podpoře tehdejšího starosty Františka Slámy. Dnes boční vchod ÚMČ.