Druhá světová válka byla v historii naší obce jediná, která se dotkla území Kohoutovic. Kromě škod na majetku bylo za odbojovou činnost vězněno 22 občanů, 7 občanů zemřelo a několik občanů bylo nuceně nasazených do Německa.

Konec války byl již blízko, když se 24. dubna 1945 přes Kohoutovice stěhovalo německé obyvatelstvo z města Brna nepřetržitě celý den a celou noc. Zdejší obyvatelé s opovržením pohlíželi na procházející a většina odmítala poskytnout úkryt či pohoštění. Druhý den byly Kohoutovice obsazeny německým vojskem všeho druhu, tanky, pěchotou i děly. Občané měli strach z bojů přímo v obci a ukrývali se bunkrech vyhloubených ve zmolách. Navečer zahájili Němci dělostřeleckou palbu směrem na Brno. Ještě ten den však Rudá armáda palbu opětovala a do druhého dne převzala nad Kohoutovicemi kontrolu. Přitom byly zničeny dva domy a 83 jich bylo poškozeno.

27. dubna byla naše obec definitivně osvobozena a v noci ze 7. na 8. května Rudá armáda obec opustila. V obci se velmi rychle podařilo sestavit prozatímní národní výbor v čele s předsedou Rudolfem Ostřížkem. Výbor, který se scházel každý den, ihned ustanovil pracovní brigádu na stavbu nového mostu přes řeku Svratku v Pisárkách v počtu 50 mužů. Dále byla nařízena pracovní povinnost všech mužů od 14 do 60 let pro různé práce v obci i v okolí (zejména pochovávání padlých vojáků, zakopávání mrtvých zvířat a úpravy cest).

O pár dní později byla zřízena národní stráž bezpečnosti, aby zajistila bezpečnost obyvatel. 16 místních občanů až do 30 června hlídkovalo po obci i okolí, střežili zbylé Němce, kontrolovali procházející chodce a sbírali nevybuchlou munici. Dohlíželi též na zásobování potravinami, jelikož zejména chléb byl rozkrádán přespolními občany. Zásobování mlékem dětí do dvou let bylo zajištěno místními zemědělci.

Zdravotní péči zajišťovala ve dne i v noci MUC. Vlastimila Vašková. Její práce byla neocenitelná, protože v té době se nebylo možno lékařské pomoci dovolat.

Prozatímní revoluční národní výbor fungoval od 27. 4. do 2. 6. 1945, kdy byl ustanoven MNV (předseda Václav Kozel). Od 1. 1. 1947 příslušely Kohoutovice k obvodu Brno I.

 

Připravil Martin Kyselák