Statutární město Brno informuje o neustále přetrvávajících podvodných pokusech neznámé osoby o vylákání peněz pod falešnou záminkou. K dnešnímu dni se na Magistrát města Brna v této věci obrátilo již více než 350 osob. V současné době převážně z Bystrce a Kohoutovic. Magistrát vyzývá dotčené občany, aby se s danou věcí obrátili přímo na policii a zároveň, aby si více všímali osob, které vhazují do domovních schránek podezřelé zásilky. Magistrát již o celé věci informuje veřejnost podruhé. Poprvé se tak stalo 17. října 2011.

Občanům jsou doručovány písemnosti označené „UPOZORNĚNÍ NA NEDOPLATEK“, týkající se údajně nezaplacené pokuty uložené Odborem dopravněsprávních činností Magistrátu města Brna. Výzvy jsou na hlavičkovém papíru Magistrátu města Brna, Odboru rozpočtu a financování, včetně razítka. K výzvám je přiložena poštovní poukázka.

Statutární město Brno používá pro vymáhání pokut výhradně číslo účtu 172523/5400, tj. s identifikátorem The Royal Bank of Scotland N.V. (RBS).

Pokud občan obdrží upozornění na nedoplatek na hlavičkovém papíru Magistrátu města Brna s uvedeným jakýmkoli jiným číslem účtu, může se obrátit přímo na Městské ředitelství policie ČR, Cejl 4/6, tel 974625772 nebo na kteroukoli služebnu PČR. Věc je u PČR vedena pod spisovou značkou KRPB 27003/TČ-2011-060282.

Zdroj: http://www.kohoutovice.cz/file/3072_1_1/