24. 12. Štědrý den – v 15.30 h dětská mše sv., ve 22.30 h „půlnoční“ mše sv.
25. 12. Slavnost Narození Páně – mše sv. v 7.30 a 10.30 h
26. 12. Svátek sv. Štěpána – mše sv. v 10.30 h
30. 12. Slavnost Svaté rodiny – mše sv. v 16.30 h
31. 12. Svátek sv. Silvestra – mše sv. v 16 h
1. 1. Nový rok, Slavnost Panny Marie – mše sv. v 7.30 h a 10.30 h
6. 1. Slavnost Zjevení Páně – mše sv. v 16.30 h
8. 1. Svátek Křtu Páně – mše sv. v 7.30 h a 10.30 h 

Požehnané svátky vánoční a nový rok

přeje duchovní správce P. Pavel Haluza!