Klára LiptákováEkonomičtí experti KDU-ČSL považují evidentně nadhodnocenou příjmovou stránku návrhu státního rozpočtu za vážné ohrožení ekonomické stability státu. „Nerealistický plán příjmů způsobí dodatečné živelné škrty a nekoncepční zásahy do hospodaření subjektů závislých na rozpočtu. V opačném případě by vláda musela rezignovat na Maastrichtská kriteria a přistoupit na rychlejší zadlužování,“ varuje místopředsedkyně KDU-ČSL Klára Liptáková.

KDU-ČSL dlouhodobě upozorňovala, že návrh státního rozpočtu předložený ministrem Kalouskem vychází ze zcela chybného předpokladu na straně příjmů. K prvotní chybě došlo podle Liptákové už při ignoraci makroekonomické předpovědi samotného ministerstva financí, které předpokládalo v příštím roce 2,5% růst HDP. „Tvůrci rozpočtu přesto tvrdošíjně trvali na navýšení příjmů o 2,7 %. Spoléhat se na optimistický hospodářský scénář v době dluhové krize a růstu HDP v EU pod 1 % přitom nemělo jakékoliv realistické opodstatnění,“ tvrdí Liptáková. „V souvislosti se zvýšením spodní sazby DPH je navíc nutné počítat s dalším snížením spotřeby českých subjektů. To už dnes ví i ministr financí,“ dodává místopředsedkyně lidovců.

KDU-ČSL proto navrhuje:
– Počítat se stejnou výší příjmů jako v předchozím roce. Chybějících 29 mld. získat zvýšením daně z příjmů právnických osob o 2 % (9 mld.), úsporou postradatelných agend ministerstev (dosud byl počet státních zaměstnanců omezen jen o 0,6 %) (15 mld.) a důsledným dotažením zdanění hazardu podle původního záměru – bez možnosti započtení odvodu dle loterijního zákona do daňových nákladů (5 mld.).
– Nesnižovat odvod zaměstnavatele za zaměstnance o 2 %. Toto snížení způsobí v celostátním měřítku pokles příjmů o 20 mld. a přitom není dostatečným stimulem pro oživení trhu práce. Větší multiplikační efekt lze očekávat od přímých investic státu než od daňových slev.
– Znovuzavedení progresivní daně z příjmů fyzických osob. Vyspělé ekonomiky ji zavádějí jako automatický vestavěný stabilizátor výkyvu ekonomických cyklů.
– Elektronické zveřejňování státního rozpočtu, které by bylo možno rozbalit až do jednotlivých smluv a obchodních případů státní správy. Tak by se veřejné prostředky dostaly pod kontrolu veřejnosti. Opatření by umožnilo významně zredukovat korupci, lobbismus a předražování zakázek.
– Zavést zadávání státních zakázek formou veřejně přístupných elektronických aukcí.

KDU-ČSL nemůže souhlasit:
– S vyvedením 21 mld. z příjmů státního rozpočtu do soukromých fondů (pod pseudonymem „důchodová reforma“), aniž by tím zajistila generaci současných třicátníků vyšší výnos z uložených úspor než kterýkoliv komerční bankovní ústav.
– Se sjednocením výše obou sazeb DPH. Zachování snížené sazby na potraviny je nejméně zneužitelnou sociální pomocí nízkopříjmovým skupinám a zároveň podporou poplatníkům, kteří kromě sebe živí děti – budoucí tvůrce HDP. Současně by snížená sazba DPH na potraviny byla přínosem pro zemědělce.

 

Zdroj: http://kdu.cz/Zpravy/Aktualne/2011/Vysledkem-Kalouskova-rozpoctu-budou-zivelne-skrty-.aspx