Dnes v poledne 6. ledna 2012 papež Benedikt XVI. na závěr mše svaté, kterou sloužil u příležitosti slavnosti Zjevení Páně, jmenoval pražského arcibiskupa Dominika Duku OP kardinálem. V 15.00 hodin arcibiskup Duka při této příležitosti dnes přijme na Arcibiskupství pražském zástupce médií.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se jmenováním kardinálem stává spolu s ostatními 22 nově jmenovanými kardinály papežovým spolupracovníkem a poradcem v církevních záležitostech. Podle Kodexu kanonického práva má jako člen sboru kardinálů tři úlohy: volit společně s ostatními kardinály papeže, být konzistorním poradcem římského papeže v nejdůležitějších otázkách a pomáhat římskému papeži v každodenní péči o celou církev. S titulem kardinál jsou spjaty rovněž jisté církevní slavnostní povinnosti. Jmenování kardinálem nicméně nemění nic na současných pravomocích a úkolech daných funkcemi pražského arcibiskupa. Arcibiskup Duka svým jmenováním ovšem získává větší možnosti v jednání s římskými úřady

Pražský arcibiskup Dominik Duka chápe své jmenování kardinálem jako jistou poctu Arcibiskupství pražskému. Je v pořadí 11. kardinálem mezi pražskými arcibiskupy a 22. kardinálem z českých a moravských diecézí. Praha je také tradičně místem, k němuž tato hodnost náleží. Po II. světové válce se stalo jmenování pražských arcibiskupů pravidlem. (Kardinály byli Karel Kašpar, Josef Beran, František Tomáše i předchůdce současného arcibiskupa Miloslav Vlk.) Přehled pražských arcibiskupů a kardinálů zde: http://www.apha.cz/historie-biskupove/.

Do dnešního dne měla Česká republika pouze jednoho kardinála a to kardinála Miloslava Vlka, který letos 17. května oslaví 80. narozeniny, a proto se již nebude moci účastnit volby papeže. Toho při konkláve volí pouze kardinálové mladší osmdesáti let.

Dne 18. února 2012 zasedne poprvé konzistoř také spolu s novými kardinály, kde noví kardinálové převezmou kardinálský biret a jmenovací dekret. Den poté, tedy 19. února bude papež Benedikt XVI. spolu s novými kardinály v bazilice sv. Petra sloužit slavnostní mši svatou, při níž budou předány také kardinálské prsteny.

Životopis pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP naleznete nahttp://www.dominikduka.cz/zivotopis/.

Pojem kardinál označuje papežovy spolupracovníky a poradce nejvyšších hodností v církevních záležitostech. Již od 6. stol. byl kardinálem nazýván kněz nebo jáhen, který byl pro své schopnosti přeložen z chrámu, pro který byl vysvěcen a jehož titul nosil, do jiného chrámu, jemuž byl podřízen (odtud pravděpodobně „kardinál“, z lat. slova „cardo“, dveřní čep, osa).

Od 8. stol. byl titul vyhrazen duchovním inkardinovaným do katedrálního chrámu, kteří tvořili biskupskou radu či senát. Kardinálové v Římě se dělili na tři kategorie: 1) kardinálové jáhni, kteří měli správu lateránského paláce, sedmi oblastí Říma a starali se o chudé z těchto čtvrtí, 2) kardinálové kněží, kteří byli stálými představenými čtyř největších – bazilik v Římě (sv. Petr, sv. Pavel za Hradbami, chrám P. Maria Větší, sv. Jana v Lateránu), kde vykonávali svou liturgickou službu, 3) kardinálové biskupové, kteří byli představenými sedmi předměstských diecézí Říma a přisluhovali papeži při liturgických obřadech v Lateránské bazilice. Všechny tři kategorie kardinálů tvořily radu či senát římského biskupa (papeže). Papež je vysílal jako legáty, kteří ho zastupovali i na ekumenických koncilech.

Kardinálové jakožto pomocníci papeže ve správě nejen římské diecéze, ale i celé církve začali být již od 11. stol. vybíráni z různých částí světa a začali vystupovat jako sbor. Kardinály jmenuje papež v konzistoři. Kardinál děkan předsedá sboru kardinálů a k jeho výsadám patří tázat se v konkláve zvoleného papeže, zda přijme či nepřijme zvolení, a případně vysvětit zvoleného papeže na biskupa, pokud jím není (CIC 355). Kardinál vikář je zástupcem papeže a místo něho spravuje římskou diecézi. V r. 1958 Jan XXIII. překročil omezený počet 70 kardinálů a stanovil, že kardinálové ze všech tří kategorií musejí mít biskupskou hodnost. V 1970 Pavel VI. rozhodl vyloučit z konkláve kardinály starší osmdesáti let.

Podle Kodexu kanonického práva (kán. 349) má sbor kardinálů vykonávat tři funkce: volit společně papeže, být konzistorním poradcem římského papeže v nejdůležitějších otázkách, pomáhat římskému papeži v každodenní péči o celou církev prostřednictvím jednotlivých kardinálů, kteří zastávají úřady v římské kurii. Společná činnost kardinálů jako poradců papeže se odehrává hlavně v konzistoři, které se kardinálové zúčastní a které předsedají, papež však může svolat kardinály na plenární zasedání, aniž by mělo formu konzistoře (CIC 353, par. 1).

Znakem kardinála je jasně červená barva – nosí červeně lemovanou kleriku, červené cingulum a solideo. Slavnostní oděv je jasně červený celý, krom bílé rochety a rovněž bílé mitry. Součástí jeho erbu je červený kardinálský klobouk s 2 krát 15 střapci. Kardinálovi přísluší oslovení Vaše Eminence (od roku 1630). Po svém jmenování dostane kardinálský biret, jmenovací dekret a kardinálský prsten.

Tisková konference ke jmenování pražského arcibiskupa Dominika Duky OP kardinálem se koná dnes 6. ledna 2012 od 15.00 hodin v Sále arcibiskupů Arcibiskupského paláce na Hradčanském náměstí. (Aleš Pištora)

Zpráva Tiskového střediska Svatého stolce