Daniel RychnovskýJsem z toho trochu na rozpacích. Rozhodne-li se nastávající maminka  pro domácí porod, tak jí musí dle soudu zabezpečit pomoc porodní asistentka  z nejbližší nemocnice. Ano- má to svoji logiku – když se nikdo jiný nenajde, neměla by být bez pomoci. Je zde ale  více aspektů.Porod doma je vždy zatížen větším rizikem, než  v  nemocnici, kde je odborné zázemí, případně možnost urgentního císařského řezu.

Rozumím  námitkám, že nemocnice není nikterak příjemná a nutí  Vás k něčemu, co nechcete a pokud chci domácí porod, tak právě z těchto důvodů. Ale přeci nejde jen o rodiče – jde také o dítě. A právě zde vidím  hlavní problém. Dítě se nemůže nijak bránit  a je –li  vystaveno riskantním podmínkám, které nebyly nezbytné, může na to zdravotně doplatit, což se už několikrát stalo. Kdo za to ponese zodpovědnost? Rodiče, kteří se rozhodli pro domácí porod? Celá věc je v příkrém rozporu s poskytováním péče lege artis, kde je přímo ze zákona ukládána zdravotníkům povinnost postupovat podle nejmodernějších poznatků lékařské vědy a s použitím všech dostupných diagnostických metod. Jak toto naplní přivolaná porodní asistentka z nemocnice, až nastanou komplikace ?

Svého času byla velká debata, zda  mají být stíhány matky, které odloží dítě do babyboxu. Ze zákona  musí udělat vše, aby dítě nebylo ohroženo na zdraví, či životě. V případě  uložení dítěte do babyboxu toto je splněno, protože  ihned po zaklapnutí dvířek přichází pomoc  personálu nemocnice, kde je babybox instalován. Trochu mi to ale nejde dohromady s domácími porody. Legálně se zde riskuje možnost komplikací a ohrožení matky i dítěte, ačkoliv to  nemuselo být. Je to v pořádku? Nejsem si jistý.