Jiří ČunekSenátor Jiří Čunek podal pozměňovací návrh k novele zákona o podporovaných zdrojích energie, ve kterém je zachována podpora ostrovních systémů. Ty umožňují výrobu elektrické energie pro vlastní spotřebu a nedodávají elektřinu do sítě.

Ostrovní systémy umožňují vlastní výrobu elektrické energie, ovšem vyrábějí elektřinu pro spotřebu v místě – například pro chod domácnosti či firmy. Nedodávají vyrobenou elektřinu do sítě. Ostrovní systémy umožňují částečnou nebo plnou soběstačnost budovy. Takto využitá fotovoltaická elektrárna je schopná pokrýt více než 50 % celkové roční spotřeby budovy. Takové budovy se vzhledem k síti chovají jako spotřebič nebo jsou na ní zcela nezávislé a pak nemusí být ani na síť připojeny,“ vysvětluje Jiří Čunek. „Instalace systému v budově neklade nároky na elektrizační soustavu, síť nezatěžuje, naopak jí odlehčuje, neboť snižuje objem přenášené elektřiny v soustavě. Systémy vybavené akumulačním zařízením mohou přispívat ke stabilizaci soustavy,“ doplnil senátor KDU-ČSL.

Ostrovní systémy  podporuje Čunek zejména proto, že jsou základem energetické soběstačnosti domácností. V době kontinuálního růstu ceny energií jsou jednou z mála možností, kterou může občan využít k regulaci nákladů za elektřinu. Spotřebou elektřiny z vlastní výroby mohou občané ušetřit náklady na elektřinu, kterou by jinak museli odebral ze sítě.

Smyslem mého návrhu je zrovnoprávnit podporu systémů, jejichž podstatou je, že výrobce veškerou vyrobenou elektřinu spotřebuje v místě výroby, s těmi systémy, které zatěžují elektrizační soustavu. Navrhuji proto zachovat podporu ostrovním systémům, přičemž vycházím z textu zákona schváleného poslaneckou sněmovnou,“ říká Čunek. „Podle mého názoru je v bytostném zájmu České republiky, aby co nejméně občanů bylo závislých na ČEZu a podobných gigantech,“ dodává.

Jako důvody pro přijetí svého návrhu lidovecký senátor uvedl:
· Podporu občanů a podnikatelů ve snaze o energetickou soběstačnost tj. zvýšení energetické bezpečnosti domácností.
· Zachování know-how, které lze efektivně využít v rámci perspektivy výstavby pasivních budov.
· Skutečnost, že návrh pouze upřesňuje znění zákona, které schválila poslanecká sněmovna a podpořilo ho i příslušné ministerstvo.

 

Zdroj: http://kdu.cz/Zpravy/Aktualne/2012/Jiri-Cunek-vystoupil-na-podporu-energetickych-samo.aspx