Daniel RychnovskýSleduji diskusi  o domácích porodech , zejména ve vztahu  k posledním rozsudku , kdy soud odsoudil  porodní asistentku k náhradě škody  vůči zdravotní pojišťovně ve výši 2,7 mil. Kč. Je to průlomové rozhodnutí , které naznačuje , že solidární zdravotní pojištění  není možné  využívat svévolně  a opomíjet riziko , které  vytvářím vlastní neopatrností. Nejsme na to zvyklí- stále  je zakořeněná představa , že vše je zadarmo a také vše dovoleno.

Předpokládejme ,že soud vyšší instance rozsudek zmírní- nicméně jde o principielní precedentní rozhodnutí .

Zásadní je otázkou je , kam až sahá  hranice lidských práv  při rozhodování o domácím porodu, při kterém mohou vždy nastat komplikace, bude –li nutno následnou nákladnou péči hradit ze zdravotního solidárního pojištění.

Liberální přístup  v této věci ostře kontrastuje se zásadami  poskytování péče lege artis , kde lékař je povinen ke stanovení diagnosy a  správného léčebného postupu využít všechny dostupné diagnostické metody- aby podle zákona byl schopen  léčit pacienta na současné úrovni medicínského poznání.

Toto velmi ostře kontrastuje  s prosazováním domácích porodů, u kterých  stejně jako u všech porodů  nikdy nelze  vyloučit komplikace. Chybí zde ale  odpovídající   zázemí nemocnice , kde je  možné rychle zasáhnout.

Nedávno byla odsouzena brněnská záchranná služba  za to , že lékař nechal převést  dítě  z domácího porodu do nemocnice , protože si nebyl jistý , zda není ohroženo.Leželo téměř hodinu spojeno s porozenou placentou , protože  doma nedokázali podvázat a přerušit pupečník.Dítě bylo 3 dny na sledování v nemocnici- přesto lékaře i záchrannou službu soud odsoudil ke 100 000  Kč pokutě, protože porušil lidská práva matky. Preferoval zdraví dítěte a nechal je s matkou proti její vůli odvést do nemocnice. Ze zákona byl totiž povinen  chránit zdraví dítěte i proti vůli rodičů, kdy situaci vyhodnotil jako naléhavou.

 

Dva diametrálně odlišné rozsudky,kdy bude na naší justici ,jakými dalšími judikáty  stanoví  pravidla hry. Své budou muset říct i zákonodárci ,  aby bylo jasné , co se může a co se již nemůže , má-li být hrazeno ze solidárního pojištění.Následky totiž mohou být  nákladné nejen o komplikace , vznikající bezprostředně po nezajištěném porodu, ale celoživotní , které jsou pak mnohokrát dražší.

 

Chybí institut privátního připojištění, kdy  se mohu pojistit na riziko, které vytvářím svým vlastním rozhodováním. Příkladem může být pojištění při provozování  nebezpečných sportů, kdy následky  nehradí  základní zdravotní pojištění; známe to všichni při cestách do zahraničí.

Svévolně  utracené peníze , pak chybí tam kde je nejvíce potřeba, třeba při léčbě  v dětské onkologii, sklerosy multiplex apod. Solidární systém není bezedný   a zdravotní pojišťovny již nemají téměř žádné rezervy. Je čas přesněji  definovat, na co jsme opravdu pojištěni.

 

MUDr Daniel Rychnovský

Chirurg a bývalý 1. náměstek primátora města Brna

Zdroj: http://www.rychnovsky-brno.cz/153-solidarni-zdravotni-pojisteni-x-lidska-prava-x-postup-lege-artis-novy-hlas-prosinec-2012