Stát dává na sociální služby v Královéhradeckém kraji rok od roku stále méně peněz. Aby se podařilo rozsah sociálních služeb udržet, zvyšuje kraj příspěvek ze svého rozpočtu. Ten se nyní pohybuje ve výši zhruba 150 milionů korun ročně a je ve srovnání s ostatními českými kraji jedním z nejvyšších podílů na sociální služby: přes 10 procent. Ani to však do budoucna nebude stačit a řada sociálních služeb a jejich poskytovatelů v kraji může být ohrožena.

„Dosavadní příspěvek kraje do provozu sociálních služeb je vysoký: odpovídá důležitosti, kterou tyto veřejné služby v našem kraji mají. Kraj však nemůže své výdaje zvyšovat do nekonečna. Chceme proto začít jednat také s městy a obcemi o zvýšení jejich finančního podílu na tomto systému. Ani ten však v současné době není malý. Kraj se stará jednak o svá zařízení – domovy důchodců či ústavy sociální péče, ale rovnoměrně financuje také další subjekty, které se na zajištění sociálních služeb v regionu podílejí,“ řekl náměstek hejtmana Vladimír Derner, který má na starosti sociální oblast.

V současné době vyjde provoz sociální oblasti v kraji celkem na 1,44 miliardy korun ročně. Příspěvek kraje a obecních samospráv do systému je kolem 300 milionů korun. Do roku 2016 se však náklady na sociální oblast zvýší na 1,57 miliardy korun. Ze systému však vypadne možnost čerpat na tyto účely peníze z Evropského sociálního fondu.Vedle toho se stále snižuje podpora státu, na které celý systém stojí. Královéhradecký kraj se přesto snaží stávající standard sociálních služeb zachovat. V roce 2011 na financování sociálních služeb musel proto poskytnout více než 145 milionů korun, tedy o téměř 56 milionů více než v roce 2009.

„V celém systému sociálních služeb dnes panuje velká nejistota: jejich poskytovatelé stále neví, jak velkou podporu od státu letos skutečně dostanou. Od toho se odvíjí životaschopnost neziskových organizací či dalších poskytovatelů, protože pouze krajská a obecní podpora na jejich fungování nestačí. V našem kraji zaměstnává sociální oblast na 2200 lidí, kteří se starají o více než 30 tisíc klientů. I proto je třeba, aby tato oblast byla stabilní,“ 
uvedl Jiří Vitvar, vedoucí odboru sociálních věcí královéhradeckého krajského úřadu.V Královéhradeckém kraji lidem slouží v rámci sociální oblasti pobytové a ambulantní služby, poradenství, služby v oblasti prevence či terénní péče.

 

Imrich Dioszegi
mluvčí Královéhradeckého kraje
www.kralovehradeckykraj.eu│www.kr-kralovehradecky.cz
Přiložené dokumenty
Financovani-soc-sluzeb.ppt Financovani-soc-sluzeb.ppt