ZMČ schválilo na svém VII. zasedání termíny pro uzávěrky jednotlivých čísel zpravodaje na rok 2012.

1 – pátek 6. ledna.

2 – středa 8. února.

3 – středa 7. března.

4 – středa 11. dubna.

5 – středa 9. května.

6 – středa 6. června.

7/8 – středa 8. srpna.

9 – středa 5. září.

10 – středa 10. října.

11 – středa 14. listopadu.

12 – středa 5. prosince.