Ve dnech 4.–8. ledna proběhla v Kohoutovicích Tříkrálová sbírka. I přes nepříznivé
a chladné počasí se podařilo skautům ze 72. oddílu vybrat 20 565 Kč. V celé České
republice se celkově vybralo přes 73 milionů Kč. Děkujeme všem, kteří se do sbírky
jakkoli zapojili, a hlavně Vám, kteří jste svým příspěvkem pomohli potřebným. Na internetových stránkách www.trikralovasbirka.cz můžete zjistit, jak budou peníze využity. Skauti ze 72. oddílu Brno, www.72.skaut1stredisko.cz

Zdroj: http://72.skaut1stredisko.cz/index.php/nase-akce/19-celooddilove-akce/152-2012-01-04-trikralova-sbirka