Žádost o dotaci typu B na dlouhodobě probíhající činnosti a aktivity je třeba doručit na podatelnu ÚMČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno 62300, do 31.01.2012. Podrobnější informace včetně formulářů jsou k dispozici na www.kohoutovice.cz oddíl Potřebuji vyřídit, Dotace z rozpočtu městské části Brno-Kohoutovice.Zdroj: http://kohoutovice.cz/urad-mc/upozorneni-pro-zadatele-o-datace-za-rozpoctu-mc-brno