Beseda o bezpečnosti seniorů
Dne 29.1.2012 se konala v klubovně beseda na téma bezpečnost seniorů. Pozvaný člen Policie ČR praporčík Václav Procházka v přednášce připomenul zásady prevence a na příkladech ze skutečných událostí zdůraznil pravidla vč. užitečných rad pro bezpečnost seniorů.

Přednáška a následná beseda s vojenským kaplanem kpt. P. Janem Pacnerem
o zkušenostech armádního kaplana z misí Armády České republiky. Uskuteční se 26. 2. 2012 v klubovně Bašného 40, začátek v 16.00 hod.

Vycházka „Za brněnskou gotikou“

se koná 29. 2. 2012. Program – prohlídka gotických památek ve středu města. Sraz v 15.30 hod. před kostelem sv. Janů na Minoritské ulici.

Pravidelná setkání seniorů se konají každou poslední neděli v měsíci v zimním období v 16.00 hodin v klubovně na Bašného 40 (domek svaté Rodiny). Zde se můžete dozvědět další podrobnosti o činnosti klubu, přihlásit se za člena a také na pořádané akce. Výbor Klubu křesťanských seniorů
Zdroj:www.seniori.kaplekohoutovice.cz