Zuzana RoithováZuzana Roithová jako zpravodajka směrnice o fondech zajišťujících vklady ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů navrhla změny, za které se nyní postavil i hospodářský výbor a po včerejší diskusi o nich bude dnes hlasovat Evropský parlament.

Drobní vkladatelé i podnikatelé v případě krachu banky budou mít větší jistotu, že získají své peníze rychle zpět. Lhůta pro vyplacení vkladů se zkracuje z jednoho měsíce na 5 pracovních dní. Aby náklady při krachu banky nenesli vkladatelé a státní kasy, ale bankovní sektor, bude třeba navýšit jednotlivé národní zajišťovací fondy. Podle Komise měly banky celkově do zajišťovacích fondů dát až o 200 % více než dosud, taková zátěž však v době krize není žádoucí. Roithová prosadila takovou konstrukci výpočtu, která snižuje náklady bank a hlavně lépe odpovídá skutečnému objemu vkladů v každé bance. V důsledku to pro banky v ČR bude znamenat podstatné snížení výdajů. Vyšší náklady naopak budou mít například britské banky. K poklesu výdajů u nás dojde podle návrhu Roithové proto, že české banky dnes přispívají do českého systému zajištění více než jinde. „Slibuji si od tohoto svého návrhu, že banky u nás viditelně zlevní své služby, jelikož české bankovní poplatky patří k jedněm z nejvyšších v Evropě,“ dodává Zuzana Roithová.

„Za svůj další úspěch považuji, že se mi podařilo přesvědčit kolegy z jiných zemí, že je důležité rozšířit ochranu i na vkladní knížky a na účty malých obcí, které Komise vylučovala z této ochrany. Navrhuji také zlevnění systému – banky budou odvádět příspěvky do zajišťovacího fondu podle svého rizikového profilu. Takže kupříkladu stavební spořitelny budou přispívat méně než rizikové kampeličky. Povede to k férovějšímu podnikání ve finančním sektoru. Dnes se některé instituce vezou na zajištění spíše jako černí pasažéři. Mám dále radost, že se mi podařilo prosadit rozšíření krátkodobého jištění i pro vklady nad úrovní 100 000 eur v případě prodeje nemovitostí, svatby, dědictví či jiných mimořádných životních okolností apod. A fondy budou moci být užity i preventivně a pomoci tak odvrátit krach banky. Evropský parlament přijal i můj další návrh, aby o novém způsobu zajištění dostali informace nejen noví zákazníci, ale pravidelně i stávající zákazníci na svých bankovních výpisech. Usnadní se život i cizinců či Čechům v pohraničí, kteří mají účty v okolních státech, jelikož smlouvy budou k dispozici na vyžádání i v dalších jazycích než úředních,“ představuje některé z desítek svých úspěšných pozměňovacích návrhů Z. Roithová.

S návrhem Evropského parlamentu musí ještě souhlasit Rada EU. Roithová doufá, že česká vláda bude na Radě EU hájit tyto změny a hájit tak zájmy českých vkladatelů namísto zájmů některých zahraničních bank.

Pro více informací:

Kancelář Zuzany Roithové:+32 228 47 485
www.roithova.cz email: zuzana.roithova@europarl.europa.eu