Jiří ČunekSenátor Jiří Čunek navrhl doprovodné usnesení, ve kterém by Senát Parlamentu České republiky požádal vládu České republiky, aby zajistila změnu názvu letiště Ruzyně na letiště Václava Havla. Videozáznam jeho vystoupení naleznete ZDE. Senát návrh Jiřího Čunka neschválil.

Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení kolegové senátoři. Vše podstatné k tomu, proč nebudu hlasovat pro tento zákon, vyjádřil Petr Pithart, a myslím si, že s ohledem na to, že znám některé názory svých kolegů, možná nevyjádřil názor jenom můj a tedy svůj, ale i mnohých jiných.
Jistě nepochybujeme o tom, že Václav Havel se zasloužil o tento stát. Ale já osobně jsem také proti této formě, to znamená kodifikovat to do našich zákonů.
Co se stane? Stane se pouze to, že možná ještě zítra o tom někdo napíše, ale už příští týden na tento zákon bude padat prach a nikdo o něm nebude nic vědět. Zkusme přemýšlet o tom, pokud si tedy Václava Havla takto vážíme, abychom snad, tak jako jiné státy, které si váží svých významných vůdců, jim, nebo mu zajistili nejenom českou, ale možná i mezinárodní pozornost. A já jsem přesvědčen, a bylo to již napsáno a mnohokrát řečeno, že přece jenom tou vstupní branou, tím oknem do České republiky, kterým proudí miliony lidí z ní a také do ní, je letiště Ruzyně. Nikdo také nepředpokládá, že by toto letiště mělo změnit svůj význam. A já si myslím, že by mohlo změnit svůj název.
Zdají se mi komické diskuse o tom, zda Václav Havel rád létal nebo nelétal. Ono mnoho těch, kteří jsou na našich bankovkách, také třeba žádné bankovky neznali, nebo možná neměli, zkrátka těch významných mužů našich dějin se také neptali, zda na bankovce budou nebo nebudou. Jsou tam zkrátka proto, abychom si naše národní dějiny a významné muže a ženy těchto dějin připomínali, a proto je máme velmi často v ruce.
A já jsem tedy přesvědčen, že by Senát měl přijmout doprovodné usnesení, které by znělo takto:
Senát Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby zajistila změnu názvu letiště Ruzyně na letiště Václava Havla.
Nebyli bychom první. Existuje letiště de Gaulla, existuje letiště Johna Fitzgeralda Kennedyho, atd., atd.
A pokud – a je to moje přesvědčení – chceme Václava Havla uctít, chceme, abychom se jím dále chlubili, abychom ho ukazovali světu, zkusme přijmout toto doprovodné usnesení, protože letiště Ruzyně je pod „kuratelou“ ministerstva financí a lze to tedy jistě z vlády zajistit.
Dávám tedy návrh na schválení tohoto doprovodného usnesení. Děkuji.

Zdroj: Senát PČR