Jiří ČunekVideozáznam vystoupení Jiřího Čunka v diskuzi o přímé volbě prezidenta neleznete ZDE
Vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové. Já jsem na semináři k přímé volbě, který proběhl tady a který řídil v té době předseda Senátu a dnes řídící této schůze, senátor Přemysl Sobotka, v roce 2007 tady vystoupil pro přímou volbu. Ovšem to byla doba, kdy jsem si ještě utvářel názor a byl jsem ochoten ho i změnit na základě argumentů, které tady zaznívaly.V roce 2008 jsem jako přímý účastník, stejně jako někteří z vás, nebo mnozí z vás, byl svědkem a tedy účastníkem volby prezidenta. A já, ačkoliv jsem o něco mladší, o něco málo mladší než Petr Pithart, jsem daleko více skeptičtější k tomu, že bych věřil tomu, že politické špičky nebo politická elita, chcete-li, změní své pokleslé chování, které předvedla v roce 2008 kolem volby prezidenta a může se změnit.
Co je důvodem mé skepse ve změnu, ne politiky, ale „politických elit“? Důvodem přeci jsme my sami, a to proto, že potom v roce 2008, tedy hned po volbě prezidenta, kdy jsme se z toho někteří možná několik týdnů jaksi vzpamatovávali, tak možná do několika měsíců jsme my senátoři měli být těmi, kteří předložili nový stykový zákon sněmovně a s vehemencí velkou či důraznou jsme měli chtít, aby tento stykový zákon vešel v platnost nebo byl tedy schválen.

A sněmovna se nám samozřejmě vysmívá. Paní kolegyně je toho samozřejmě dokladem. My jsme předkládali tyto zákony, dokonce ne v nedávné době to byl myslím jednací řád, atd. atd. A nic se nemění.

To znamená, že to je ten důvod, proč já jsem nemohl a nezměnil jsem názor na to, že jedinou léčbou je odebrat politikům tu pravomoc, kterou mají, protože s ní nemohou a neumějí nakládat, to znamená jít směrem k přímé volbě.

A podklad této mé skepse, prosím pěkně, není jenom s ohledem k přímé volbě prezidenta.

Byli to snad občané, kteří schválili zákony, které nahrávají rozkrádání státu a okrádání občanů? Jsou to snad občané, kteří mají větší důvěru než máme my? Ano, my jsme voleni občany. Ale já jsem přesvědčen, že občané, na rozdíl od nás, ten úsudek zdravý ještě mají. A mám pro to mnoho příkladů, ale nechci vás okrádat o čas.

Když mluvím o zákonech, které jsou špatné a schvalujeme je, nerad bych mluvil o těch, které byly schváleny někdy v letech devadesátých či v době, kdy tady ještě někteří z vás nebyli. Schválili jsme tady například zákon o veřejných zakázkách, který jsme schválili i přesto, že jsme viděli, že byl „vykuchán“ v Poslanecké sněmovně, byli z tohoto zákona vyloučeni tzv. veřejní zadavatelé, to znamená i při vědomí tohoto jsme tento zákon schválili. A když vezmeme jenom takovou jednoduchou věc, které každý z vás rozumí, to znamená cenu elektrické energie, která se z více než 50 % u nás skládá z distribučních společností a jinde ve světě je to jedna čtvrtina, tj. je to zhruba 22 %, tak připravujeme občany o desítky miliard korun a tím jsou samozřejmě méně konkurenceschopnější podnikatelé, apod.

Zkrátka politici jsou ti, kteří nechtějí změnit – a já jsem přesvědčen, že mnozí z nich ví, že to je kvůli korupci, ovlivnění atd. – své chování. A protože nevidím jiný způsob, než jaksi větší přímou odpovědnost, proto jsem pro přímou volbu. Chápu samozřejmě všechno to, co tady bylo řečeno, jakou odpovědnost či spíš jaký vliv má prezident. Ale já jsem pro přímou volbu hejtmanů, starostů atd. A z toho důvodu také stojím o přímou volbu prezidenta.

Předložený návrh, který tady je, s ohledem na chyby, které konstatoval ústavně-právní výbor Senátu, se mně bohužel hodně nelíbí. Spíše bych byl velmi rád, kdyby prošly ty pozměňovací návrhy a dnes jsem byl připraven i přesto hlasovat pro přímou volbu, jak byla navržena z PS, ale po vystoupení pana ministra o tom, že někteří snad váhají, zda Senát může vůbec vrátit s pozměňovacími návrhy ústavní zákon, tak se mi zdá, že nežiji v normálním světě, protože jak bychom mohli nemít toto právo, když ho máme u všech jiných zákonů, a naopak není napsáno, že to nelze. Není to jen popsáno, ale z analogie věci to vyplývá, a příklady o tom, že už jsme to udělali mnohokrát, tady jsou. Tak já jsem pro přímou volbu, ale jsem pro pozměňovací návrhy, aby tam byly.

Zároveň podporuji to, co řekl jeden z mých předřečníků, a to je jedna vážná věc, která v tomto zákoně obsažena je. Zdá se, že by to měla být úlitba davu, a to je imunita. Já jsem naopak přesvědčen, že senátoři a poslanci žádnou imunitu nepotřebují, protože my ji de facto nemáme. Nebudu dál o tom mluvit, protože to nakonec cítíte sami, a kdo to necítíte, tak to vidíte na těch z vás, kteří jsme byli vydáni a bylo s námi nakládáno naprosto nerovnoprávně, než s normálním občanem, s ohledem na vyšetřování apod.

A já jsem přesvědčen, že naopak tedy od nás, kteří tu imunitu nepotřebujeme, a možná jenom kvůli hlasování potřebujeme imunitu v tom krátkém segmentu, kdy nás není možno zatknout a zavřít, abychom nemohli hlasovat, svévolně či s jakýmkoli odůvodněním, tak kromě jenom tohoto malého segmentu si myslím, že jeden jediný občan v našem státě, a to je prezident, by imunitu měl mít tak, jako ji má doposud, stejnou, a to proto, aby mu někdo z těch jmenovaných či nejmenovaných atd. soudců a já nevím, ostatních činitelů nemohl vyhrožovat, že až skončí svou funkci, že si to s ním vyřídí.

Věřte mi, že já tuto obavu o sebe již nemám, já mám za sebou, co mne opravňuje k určitému klidu, že všechno již bylo řečeno. Ale jsem přesvědčen, že pokud jde o imunitu současných prezidentů – a podívejte se na naše prezidenty od roku 1918 až do dnešního dne – tak kromě některých řekněme lapsusů, jako nepodepisování smluv atd. žádný prezident, dokonce ani ti komunističtí, neměli nějaké problémy se zákonem, že by snad někde kradli, teď jsem zrovna nemyslel třeba pera v papírnictví, ale cokoliv jiného, nebo se provinili nějakými jinými trestnými činy. Žádný tyto problémy neměl. To znamená, proč bychom měli měnit Ústavu v tom, že tady máme jednoho jediného občana našeho státu, který má určitý mandát, kdy při výkonu své funkce se opravdu nemusí ničeho obávat do budoucnosti pro sebe a může mandát vykonávat tak, jak podle jeho svědomí je nejlepší. A to je věc, které se mi také hodně nelíbí také v návrhu, který předkládá vláda.

Proto tedy konstatuji: Já jsem pro přímou volbu, jako jsem byl vždycky. Nicméně jsem pro to, abychom vrátili tento ústavní zákon Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.

A zároveň říkám těm, kteří říkají, že se to nestihne. Jestliže ještě není prováděcí zákon a máme ho teprve schvalovat, tak jsem přesvědčen, že to velmi pohodlně můžeme stihnout, schválit tedy novou formu, tedy upravenou, spolu s tím zákonem. Děkuji za pozornost.

Zdroj: SENÁT PČR