„Ministerstvo zemědělství rok ignorovalo naše opakovaná varování, že Dřevěná kniha je pro náš dřevozpracující průmysl zhoubou a způsobí ekonomické škody nedozírného rozsahu. Ministr Bendl je zodpovědný za to, že pily dnes nemají dřevo a mnoho lidí na venkově přišlo úplně zbytečně o práci,“ říká předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Petr Šilar. Zarážející je podle něho apatie, se kterou se Bendl k současné kritické situaci na venkově staví.

Senátor Petr Šilar zaslal ministru zemědělství Petru Bendlovi dopis, ve kterém rekapituluje marné úsilí senátorů, kteří se ve spolupráci s odbornou veřejností snažili přesvědčit Vládu, že Dřevěná kniha způsobí nedozírné škody:

„V březnu 2011 jsem na téma (Dřevěné knihy) inicioval senátní veřejné slyšení. Na jeho základě jsem informoval ministra zemědělství Ivana Fuksu a premiéra Petra Nečase o doporučeních, která z tohoto jednání vzešla:

– rozšířit koncepci MZe o sociální a ekologický pilíř,
– spolupracovat na přípravě sociálního pilíře se zástupci regionálních samospráv, se zástupci profesních sdružení lesnicko-dřevařského odvětví a se zástupci dotčených parlamentních a senátních výborů a komisí,
– spolupracovat na přípravě ekologického pilíře podle stejných zásad jako v předchozím odstavci,
– nevyhlašovat žádná dlouhodobá výběrová řízení do doby, než bude Dřevěná kniha v souladu s platnými předpisy a usneseními.

V říjnu 2010 jsem Vás a pana premiéra opět upozorňoval na to, jak vážná je situace v dřevozpracujícím průmyslu. Předvídal jsem, že zvolená strategie vyústí v sociální problémy, že řada obyvatel venkova zbytečně přijde o práci a pily nebudou mít dostatek dřeva,“ uvádí v dopise senátor Šilar.

Podle lidoveckého senátora je v nedohlednu i Vládou slibovaný dokument Zásady státní lesnické politiky. Ten má zohlednit sociální a ekologické dopady vývoje našeho dřevozpracujícího průmyslu. Navzdory všem slibům ale doposud nebyl předložen senátorům k posouzení. Podle Šilara tak hrozí, že ministerstvo bude tento důležitý dokument o hospodaření v lesích opět protlačovat na poslední chvíli, bez hledání širší shody s odborníky a napříč politickým spektrem.

V závěru svého dopisu žádá Šilar ministra zemědělství, aby kritickou situaci v českých lesích začal konečně řešit. Kromě změn v chybné koncepci (Dřevěné knize) je podle Šilara nutné přistoupit i k personálním změnám: „Z výše uvedených důvodů Vás, pane ministře, žádám, abyste přehodnotil kritéria Dřevěné knihy. Současně Vás žádám, abyste vyvodil personální důsledky z toho, že vrcholný management LČR ignoroval opakovaná varování ze strany odborné veřejnosti i politiků a dopustil eskalaci problému. Osobně se domnívám, že koncepční řešení současné kritické situace nelze provést bez odvolání současného generálního ředitele LČR,“ uzavírá dopis senátor Šilar.

 

Zdroj: http://www.kdu.cz/Zpravy/Aktualne/2012/Odvolejte-generalniho-reditele-LCR-%E2%80%93-pise-senator-.aspx