Marian Jurečka1. místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka nesouhlasí s uvažovaným zavedením spotřební daně na víno. „Uvažovaná daň a její případný výnos státnímu rozpočtu příliš nepomůže, ale moravské a české vinaře poškodí. Jako zemědělec jsem v úzkém kontaktu s vinaři a zejména pro malé tuzemské vinaře bude zavedení této daně znamenat existenční ohrožení, zatímco pro velké dovozce zahraničních vín nebude mít významnější vliv,“ říká Jurečka.

Lidovecký místopředseda uvádí šest důvodů, proč je podle něho zavedení spotřební daně na víno špatným řešením:

  1. Zavedení spotřební daně znamená zvýšení ceny vína na trhu a pokles jeho odbytu. Státu se tak sníží příjem z DPH. Vybraná daň navíc nebude pro státní rozpočet významným příjmem a celkový fiskální výnos tak bude přibližně nulový.
  2. Pokles odbytu vína bude znamenat existenční problém pro velké množství soukromě hospodařících vinařů, nemluvně o administrativní náročnosti evidence. Podobně se letos Slovensko pokusilo zavést spotřební daň z ovocného vína, kterou po měsíci zrušilo. Rozvoj vinice je často výsledkem práce celých generací – ta může být nyní zcela zmařena.
  3. Správa spotřební daně u několika málo výrobců tvrdého alkoholu nebo pivovarů je pro Celní úřad výrazně jednodušší než v případě vinařů. Těch jsou v některých oblastech až desítky v jedné obci, tedy náklady na výběr a kontrolu této daně budou poměrně vysoké. Již dnes není státní správa schopna postihnout ilegální dovozy vína ze zahraničí a jeho následné uvádění na trh jako vína z domácích hroznů.
  4. V posledních letech se daří na Moravě produkovat kvalitní vína, která obstojí ve světové konkurenci. Se zavedením spotřební daně dojde k tlaku na stagnaci ceny. To v konečném důsledku bude znamenat všeobecný pokles kvality vín, resp. zvýhodnění těch méně kvalitních.
  5. Uvalení spotřební daně na víno bude znamenat výrazný nárůst snahy o produkci vína mimo daňovou evidenci a povede k nárůstu šedé ekonomiky.
  6. Kontrola správného odvodu spotřební daně z vína se bude podobat marné snaze celních orgánů postihovat domácí pálení ovocných destilátů.

 

Pokud ministr Kalousek hledá způsoby jak snížit deficit státního rozpočtu, pak jsou jiné mnohem efektivnější možnosti řešení, které jsme jako KDU-ČSL navrhli.

Viz: http://www.kdu.cz/Zpravy/Aktualne/2011/Lidovci-vedi,-kde-v-rozpoctu-usetrit-29-miliard,-r.aspx