Pro úhradu místního poplatku v hotovosti můžete využít od čtvrtka 1. března pokladny v přízemí budovy Magistrátu města
Brna na Malinovského náměstí č. 3 a i nadále na Šumavské 33. Nebo převodem na účet č. 156304/5400, či poštovní poukázkou.

Pokladní hodiny
pondělí od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod.
úterý od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 14.30 hod.
středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod.
čtvrtek od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 14.00 hod.
pátek od 8.00 do 12.00 hod.
Výše poplatku: 500 Kč na osobu
Splatnost poplatku: 31. 5. 2012
Správcem poplatku je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33, 8. a 9. patro, budova A Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně) a kalendářní rok činí poplatek 500 Kč, možnost bezhotovostní úhrady je převodem na účet č. 156304/5400, poštovní poukázky
jsou k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí a na kontaktních místech Magistrátu. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách je nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena. Při bezhotovostní úhradě tak lze učinit prostřednictvím oznámení na www.brno.cz/odpady