Milí rodiče, opakovaně upozorňujeme, že probíhá elektronický zápis do MŠ. Sběr přihlášek je pouze do 5.3.2012.

Město Brno připravilo systém elektronické podpory zápisu do mateřských škol.
1) Vydávání přihlášek
Od 5. 2. 2012 budou mít rodiče možnost vstupovat do systému, vyhledávat zde informace o jednotlivých MŠ a především vyplnit a vytisknout si přihlášku. Nabízíme tak rodičům variantu, která jim podání usnadní – vyplnění v PC doma. Papírovou podobu přihlášky je možno získat i v jednotlivých MŠ.
Přihlásit se mohou rodiče na adrese www.zapisdoms.brno.cz.
2) Sběr přihlášek
5. – 6.3.2012
3) Přijímací řízení
Po ukončení sběru přihlášek budou seznamy uzavřeny a elektronicky setříděny podle kritérií. Barevně budou odlišeny děti, které se vešly do počtu přijímaných dětí na konkrétní mateřské škole, od dětí, které se do tohoto počtu nevešly.

Rozhodující je věk dítěte k 31.8.2012
Komunikace s rodiči
Od pondělí 12. 3. 2012 budou systémem automaticky odesílány emailové zprávy rodičům  dětí (pouze těm, kteří uvedli e-mailovou adresu), které jsou přijaty se žádostí, aby se dostavili do 5 dnů, tj. 12. – 16. 3. 2012 pro rozhodnutí o přijetí. Tento krok usnadní ředitelkám administrativu spojenou se zápisem (úspora peněz za telefon, úspora času). Kontaktování  rodičů, kteří e-mail neuvedli bude zajištěn obvyklým způsobem – telefonem, dopisem. Po převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte, bude rodič vyzván mateřskou školou k zpětvzetí přihlášek na jiných MŠ (pokud podal více přihlášek). Jde o rozhodnutí vůle rodičů, že nastoupí do jedné  MŠ.  Tímto krokem zákonný zástupce uvolní místa na ostatních mateřských školách pro další zájemce.

Přijímací řízení bude tedy ukončeno v souladu se správním řádem jednou z těchto možností:
– rozhodnutím o přijetí,
– rozhodnutím o nepřijetí,
– usnesením o zpětvzetí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Systém el. podpory zápisu do MŠ zpracovává všechna data během celého přijímacího řízení automaticky. Není tedy určen k přezkumu vložených dat ze strany OŠMT MMB ani jiných subjektů.