Tak jsem zvědav co naši mocipáni vymyslí kolem brněnské kultury. Prezentaci, která byla v sále Břetislava Bakaly považuji za naprosto impotentní, protože za 700 000 Kč jsme dostali ubohou rešerši o tom co se v Brně odehrává, ale to přeci ví každý úředník z odboru kultury Magistrátu a nepotřebujete na to 700 000 Kč. Navíc firma nemá absolutně nic společného s kulturou.

Absolutně chybí představa o tom, jak by měla metropolitní kultura vypadat a v jaké kvalitě a rozsahu ji chce městská reprezentace podporovat. To je to nejhorší – nemají absolutně žádnou představu, natož vizi.Pak se potácíme z místa na místo a žije se ze dne na den. Z marasmu, který panuje, jako tučné ryby profitují někteří vyvolení. S nikým se nebaví – všechny zahnali, aby je nerušili – viz třeba poradní sbor pro kulturu atd. Nešťastné Brno-Krno – kam až to povede ….

Už dávno zadupali možnost se ucházet o Evropské město kultury a přitom je tu takový potenciál. Ale máme Zlaté draky a další skvosty, třeba phalické hodiny – nehodiny přímo v centru. To jsou chutné plody velkokoaličního vládnutí – chybí jakákoliv diskuse – vše je přeci jasné. Máme většinu hlasů …..

Zdroj: Facebookový profil Daniela Rychnovského