Pavel BělobrádekMPSV na tvorbu nového systému pro výplatu sociálních dávek nevypsalo veřejné výběrové řízení. Proto jsme se  obrátili na ÚOHS, aby proplácení zakázky s okamžitou platností pozastavil. Podle fakt, která máme k dispozici,  mohou být dávky bez problémů vypláceny podle starého systému, a lidé by tak dostali své peníze včas.

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek podal v úterý 7. února 2012 podnět na ÚOHS, ve kterém požádal o zastavení plateb za vytvoření nového systému výplaty sociálních dávek. V roce 2008 byla mezi Českou republikou a společností Fujitsu Siemens Computers s.r.o. uzavřena rámcová smlouva na poskytování licencí k produktům Microsoft. Na základě této rámcové smlouvy byla dne 15. 7. 2011 uzavřena prováděcí smlouva s řadou utajovaných dodatků. Na jejich základě pak Fujitsu v rozporu s předmětem rámcové smlouvy vytvořila prostřednictvím subdodavatelů softwarové aplikace, které nejsou licencemi k produktům Microsoft: konkrétně se jedná o umístění dat a softwarových aplikací v privátních datových centrech (tzv. cloud) a o poskytování přístupu k těmto aplikacím a datům.

Není potřebné být specialistou v oblasti informatiky, abychom pochopili, že aplikace a služby cloud, poskytované externími firmami ve svých datových centrech, nejsou licencemi k produktům Microsoft. Vedení MPSV tak obešlo zákon o veřejných zakázkách, neboť nezadalo tyto zakázky v řádných zadávacích řízeních.

Pokud by byl tento způsob dodatků prováděcí smlouvy akceptován jako legální, nebylo by už v ČR nutné vyhlašovat žádné veřejné zakázky na softwarové aplikace nebo na informační systémy. Stačilo by uzavřít další dodatek k obecné rámcové smlouvě produktů Microsoft. Cena nebude soutěžena, ale libovolně určena objednávkou objemu služeb. Otevřou se tak další, dosud netušené možnosti korupce.

Ministr Drábek přitom ještě v polovině ledna novinářům tvrdil, že výběrové řízení na tvorbu nového systému vypsáno bylo (viz. pořad Partie odvysílaný Prima family 15. ledna 2012).

Je zarážející i to, že citlivá data o občanech ČR byla poskytnuta externí firmě. Občané přeci dávají souhlas pro zpracování a uchování svých dat státním orgánům. Svěřit tato data do správy externí firmě tak podle nás není přípustné. S velkou pravděpodobností se tak jedná o další z protiprávních kroků současného vedení MPSV.

Na naší tiskové konferenci vystoupil i JUDr. Ondřej Závodský, který patří k laureátům Ceny za odvahu Nadačního fondu proti korupci. Ten vyzval všechny pracovníky MPSV a úřadů práce, kteří mají indicie o tom, že v případě tvorby nového systému mohlo jít o korupční jednání, aby neváhali tyto skutečnosti oznámit.

Z vlastní zkušenosti doporučil, aby se lidé  poradili o nejvhodnějším postupu. K dispozici jsou jim odborníci v řadě neziskových organizací, které se odkrývání korupce věnují. Sám chce poskytnout pomoc všem, kteří naleznou odvahu případy korupce ve státní správě rozkrývat. Je připraven těmto lidem poskytnout jak právní rady, tak se s nimi podělit o své osobní zkušenosti.

Víte, co o tomto podezření nejen na šlendrián, který komplikuje život pracovníkům i klientům, ale i na obrovskou korupcí udělali média? Mlčí. Tak vám nevím, je to náhoda?….

 

Zdroj: http://belobradek.blog.idnes.cz/c/245468/Vedeni-MPSV-zrejme-obeslo-zakon-o-verejnych-zakazkach-media-mlci.html