Statutární město Brno, městská část Brno-Kohoutovice, Bašného 36, 623 00 Brno,  v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění, vyhlašuje záměr obce na pronájem nebytových prostor v domě Stamicova 11, Brno-Kohoutovice, za následujících podmínek:

 Pronajímané prostory: (viz plánek)

Nabídka se týká pronájmu prostor v přístavbě budovy „Juventus“, Stamicova 11, 623 00 Brno-Kohoutovice o celkové ploše 316,4m2. Přístup je bezbariérový, vhodný i pro ZTP.

Přístavba k pronájmu zahrnuje:
– 1.06 tělocvična 74,9m2
– 1.07 nebytový prostor19,6 m2
– 1.08 nebytový prostor14,7 m2
– 1.16 chodba41,1 m2
– 1.17 nebytový prostor14,5 m2
– 1.18 kancelář13,2 m2
– 1.19 sklad pomůcek pro bazén10,9 m2
– 1.20 sklad5,9 m2
– 1.21 šatna svrchního ošacení 5,6 m2
– 1.22 šatna čistá15,0 m2
– 1.23 bazén85,9 m2
– 1.24 sprchy7,7 m2
– 1.25 WC1,3 m3
– 1.26 umývárna3,7 m2
– 1.27 WC1,2 m2
– 1.28 úklidová místnost1,2 m2
U budovy je k dispozici parkoviště. 

Účel nájmu:
Prostory jsou určeny zejména pro provozování zdravotně rehabilitační činnosti, aerobic, pro výuku plavání dětí a podobné aktivity.
Vnitřní prostory mohou být po dohodě upraveny dle požadavku budoucího nájemce.

Uchazeč podá přihlášku k pronájmu s těmito dalšími náležitostmi:
– výše nájemného z pronajatých nebytových prostor – žadatel navrhne jako svoji cenovou nabídku za rok (nezahrnovat služby spojené s pronájmem tj. energie, úklid, apod.)
– předpokládaná doba pronájmu nebytových prostor
– konkrétní záměr využití pronajatých nebytových prostor
– návrh na financování případných stavebních úprav (vložení vlastních prostředků nájemce, spolufinancování pronajímatele a nájemce nebo pouze z prostředků pronajimatele)

Uchazečům o pronájem bude umožněno si nebytové prostory prohlédnout dne 24.2.2012 a 29.2.2012 se srazem oba dny v 10.00 h  před budovou Stamicova 11, Brno-Kohoutovice. V případě vážného zájmu o pronájem lze dohodnout i jiný termín prohlídky, a to na níže uvedených telefonních číslech.

Další informace Vám budou poskytnuty starostou MČ panem Petrem Šafaříkem, tel. 739930659 nebo místostarostou MČ panem Jiřím Zorníkem, tel. 724150607.

Svoje nabídky doručte nejpozději do 9. 3. 2012 do 12.00 hod. na podatelnu ÚMČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, 623 00 Brno.

V Brně dne 16. 2. 2012

Ing. Pavel Benda
vedoucí  OMH