Zápis do mateřských škol v městě Brně probíhá téměř ve všech městských částech elektronickou formou. Jak a kde Vaše dítě přihlásit? Co v případě, že nechcete, nebo nemůžete využít internet?
Informace k Zápisu na školní rok 2012/2013 naleznete na: www.brno.cz  – Vydávání přihlášek

Přihlášku mohou rodiče získat:

· Prostřednictvím Internetu ve formátu pdf na http://zapisdoms.brno.cz – od 5.2.-29.2.2012. Rodné číslo dítěte musí být správně zadáno !

Rodiče,kteří nemají přístup k internetu:

· Na kterékoli MŠ v termínech určených MŠ po projednání s MČ:
v MČ Brno-Kohoutovice: pondělí 20. 2. 2012 8.oo – 12.oo, 13.oo – 16.oo, úterý 21. 2. 2012 13.oo – 18.oo
· V úřední dny na Odboru školství,mládeže a tělovýchovy Magistrátu města
Brna, Dominikánské nám.3, u pověřených pracovnic (Mgr.Hanákové a Mgr.Hudcové), dveře č. 104 Sběr přihlášek probíhá v pondělí 5. 3. a úterý 6. 3. 2012.
Mateřské školy v MČ Brno –Kohoutovice : 8.oo -12.oo 13.oo – 18.oo hodin po oba dny.
V tomto termínu přinesou rodiče přihlášku do MŠ, kam chtějí své dítě přihlásit.
Dítě mohou přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musí dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.
Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte a předloží občanský průkaz.

 

Zdroj: http://www.kohoutovice.cz/file/3241