Zuzana RoithováZuzana Roithová oznámila na dnešní tiskové konferenci své rozhodnutí vyslechnout přesvědčování lidí, kterých si váží, a kandidovat na úřad prezidenta republiky. Vede ji k tomu především obava, že z naší politiky se vytrácí zájem o člověka. A právě tento zájem je jejím celoživotním tématem.
ČLOVĚK

„Jednotlivá písmena tohoto slova symbolizují hodnoty, které jsou pro mě důležité,“ říká Zuzana Roithová a vysvětluje:
„Č pro mne představuje Českou republiku
Přála bych si, abychom byli hrdými vlastenci a abychom uměli odlišit vlastenectví od populistického nacionalismu.
L pro mne znamená Lidskost
Lidskost znamená hájit důstojnost člověka bez ohledu na jeho věk, sociální postavení nebo přesvědčení.
O představuje Odpovědnost
Prezident by měl mít hluboký respekt k duchu ústavy. Nesmí nadřazovat osobní zájmy a politické názory nad pravidla a povinnosti vyplývající z jeho úřadu.
V jako Všichni
Prezident by měl být opravdu prezidentem všech občanů. Nesmí preferovat politické, hospodářské či jakékoli jiné parciální zájmy určitých skupin ve společnosti. Prezident prostě musí sjednocovat.
E jako Evropa
Prezident by měl vrátit Českou republiku do centra rozhodování o budoucnosti Evropy, kam prostě historicky patříme.
K jako Křesťanská demokracie
Jsem přesvědčena, že prezidentská funkce je neslučitelná s členstvím v politické straně. Ale hlásím se k ideálu křesťanské demokracie, který znamená svobodu jednotlivce podmíněnou odpovědností, solidaritu a ideály humanity.

Toto jsou tedy témata, která bych chtěla vrátit na naši politickou scénu.“

Zuzana Roithová doufá, že lidi osloví především svou celoživotní prací. V kampani chce využívat typy komunikace, které nejsou příliš finančně náročné – především se bude osobně potkávat s občany a využívat sociální sítě. Nechce podporu od žádné firmy nebo korporace, protože si myslí, že prezident musí být skutečně nezávislý. Na druhou stranu bude ráda, když na kampaň přispějí lidé, kteří ji podporují. K tomu slouží konto s číslem 1234512345/6100. Zuzana Roithová chce, aby financování bylo transparentní, stav konta bude pravidelně zveřejňovat.

 

Zdroj: http://www.kdu-csl.cz/Zpravy/Aktualne/2012/Zuzana-Roithova-prijala-kandidaturu-na-prezidenta-.aspx