Dne 26. února 2012 navštívil Klub křesťanských seniorů Mgr. kpt. P. Jan Pacner, který sloužil v roce 2007 v 10. kontingentu Armády České republiky v Kosovu (KFOR). V rámci přednášky a následné besedy se zájemci dozvěděli o jeho zkušenostech z této mise. Beseda byla provázena promítáním fotografií z Kosova i vojenského výcviku. Přestože se jednalo o vojenské téma, celé vyprávění se neslo v civilní a lidské atmosféře. Právě na zahraniční misi si lze nejvíce uvědomit pocity pomoci, národní hrdosti či hlubokých přátelství. Přednáška se dotkla i celkového pohledu na nároky armádní služby. Zcela zaplněná klubovna svědčila o velkém zájmu seniorů o toto téma. Mgr. kpt. P. Jan Pacner působí nyní jako vojenský kaplan na Univerzitě obrany Brno.
Zdroj: Výbor Klubu křesťanských seniorů