Brusel: v pátek 9. 3. se uskutečnilo mimořádné zasedání politické frakce Evropské lidové strany (ELS) ve Výboru regionů. Českou delegaci zastupoval dlouholetý člen Výboru regionů pardubický vicehejtman Roman Línek. ELS, do které z českých politických stran patří KDU-ČSL a TOP09, představuje nejsilnější politickou sílu ve všech evropských institucích včetně Výboru regionů.

Zasedání představitelů regionů a měst z řad středopravých stran se účastnil také Wilfried Martens, předseda ELS. Ta nyní ve svých řadách sdružuje většinu šéfů vlád evropských zemí i evropských komisařů, a podílí se tak přímo na řešení problémů, které dnes členské země unie trápí. „Finanční krize, stabilita eura, cesty vedoucí k růstu evropské ekonomiky, podpora rozvoje inovací a znalostní ekonomiky, řešení nezaměstnanosti – zejména mladých, ale i udržení sociální solidarity se skutečně potřebnými tvoří klíčová diskutovaná témata,“ komentuje z Bruselu člen KDU-ČSL Roman Línek a pokračuje, „evropští lidovci jdou a půjdou cestou důrazu na osobní zodpovědnost, posílení ekonomické konkurenceschopnosti jednotlivých regionů i unie jako celku v rámci globální celosvětové soutěže. Na druhé straně vždy musí svoji roli hrát mezilidská solidarita, sociální soudržnost a dodržování morálních hodnot a pravidel. Nelze moderní úspěšnou Evropu budovat pouze na základě ekonomických kategorií a diktátu peněz.“

Členové frakce ELS ve Výboru regionů na dnešním zasedání schválili strategické programové priority na období 2012 – 2015, kdy prezidentem Výboru regionů bude španělský lidovec a prezident regionu Murcia Ramón Luis Valcarcel Siso.