Pavel BělobrádekMinisterstvo kultury 28. 2. 2012 informovalo, že nebude nadále financovat připojení místních knihoven k internetu, které probíhalo v rámci Projektu internetizace knihoven. Podle předsedy KDU-ČSLPavla Bělobrádka je toto rozhodnutí dalším dokladem, že vláda postrádá jakoukoliv koncepci svých kroků. Rozhodnutí ministryně kultury navíc výrazně poškozuje obyvatele malých obcí a sociálně slabší skupiny. 

Podle předsedy lidovců Bělobrádka toto rozhodnutí ministryně Aleny Hanákové:

• Odporuje vládní koncepci elektronizace veřejné správy (eGovernment), která s veřejnými knihovnami počítá jako s významnými kontaktními místy určenými pro poskytování elektronických služeb státu.

• Je v rozporu s programovým prohlášením vlády, koaliční smlouvou a politickými programy ODS a TOP09, které se před volbami k programu eGovernment hlásily.

• Porušuje rozpočtová pravidla ukládající povinnost hradit tyto služby, protože příslušné finanční prostředky (účelově vázané z podprogramu KIVS) jsou k tomuto účelu výslovně přiděleny. Tato povinnost vznikla usnesením vlády 877 ze dne 15. 9. 2004 a byla dále specifikována Ministerstvem financí (dokumentem 114 410 – Program e-government, podprogram 114 417 projekty ISVS – knihovny) a zákonem č. 110/2007 Sb. o zrušení Ministerstva informatiky a delimitaci jeho agend na jiná ministerstva. Tuto rozpočtovou povinnost nelze zrušit rozhodnutím jednoho ministerstva.

• Působí v neprospěch venkova, protože právě malé obce budou tímto výpadkem nejvíce dotčeny.

• Přichází nepromyšleně v nevhodnou dobu, kdy rozpočty obcí jsou už uzavřeny a není snadné hledat náhradní řešení na místní úrovni.

• Narušuje sociální soudržnost, protože právě veřejné knihovny zajišťují pro sociálně slabší obyvatelstvo možnost komunikace s elektronizovanou veřejnou správou.

„Cílem elektronizace veřejné správy je řešit životní situace občanů. Internetizované knihovny jsou prostředkem, který právě těmto vrstvám obyvatelstva dává možnost své životní situace účinně řešit. Proto ji nelze považovat za okrajovou záležitost, nýbrž za integrální součást veřejné správy,“ vysvětluje Pavel Bělobrádek.

Předseda KDU-ČSL proto vyzývá vládu, aby se zasadila o nápravu chybného a nesystémového rozhodnutí ministryně kultury a zajistila zachování funkce knihoven jako prospěšné složky elektronizované veřejné správy.