Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil 19. 3. 2012 závěr z kontrolní akce ve státním podniku Lesy České republiky, s.p. (dále jen LČR) za roky 2009, 2010 a konstatoval dlouhodobé porušování povinnosti ministerstva zemědělství vůči státnímu podniku. „Jak chce ministr zemědělství doložit, že tato protizákonná jednání, lépe řečeno zlodějiny, neprobíhají v LČR doposud,“ ptá se 1. místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Podivná směna lesních pozemků, předražený pronájem kancelářského nábytku, účelově rozdělený nákup vozidel Audi – to jsou jen některé případy dlouhodobě špatného hospodaření v LČR. Již před několika měsíci KDU-ČSL opakovaně žádala, aby ministr Bendl odvolal generálního ředitele LČR. Ten nebyl schopen vypsat funkční tendry na lesní práce a díky jeho neschopnosti přišly tisíce lidí o práci. Ministr zemědělství na tuto výzvu nijak nereagoval.

1. místopředseda lidovců Marian Jurečka dnes dokládá další alarmující pochybení v LČR: 
– LČR nevyžadovaly, aby členové hodnotících komisí při výběru nájemců honiteb zdůvodňovali počty udělených bodů jednotlivým nabídkám. To dávalo prostor pro subjektivní hodnocení mysliveckých záměrů jednotlivými členy komise, a tedy ideální prostředí pro korupci.

– LČR vydaly na mediální kampaně, odborné poradenství a mediální strategie 180 mil. Kč (bez DPH). Proč utrácí státní podnik s monopolním postavením na trhu takto vysokou částku za reklamu? Podle Jurečky je tak účelově vytvářen další prostor pro korupci.

– LČR neuvedly v roční účetní závěrce za rok 2008, 2009 ani za rok 2010 informace o odměnách osobám, které byly statutárním orgánem.

NKÚ uvádí, že ministerstvo zemědělství porušilo zákon o státním podniku tím, že nevymezilo LČR koncepci strategie a dalšího rozvoje podniku. Ministerstvo nebylo informováno o střetu zájmů u osoby generálního ředitele – ve stejné době byl ve vedení konkurenčního subjektu. „Zjištěné skutečnosti o porušení zákona jsou natolik alarmující, že o nutnosti okamžitého odvolání generálního ředitele LČR Svatopluka Sýkory nelze pochybovat,“ upozorňuje Marian Jurečka. „Není možné, aby ministr vlády rozpočtové odpovědnosti nadále odkládal rázné řešení situace ve státním podniku LČR. Je zřejmé, že tu dochází k neuvěřitelnému plýtvání se státními prostředky a o péči řádného hospodáře nemůže být ani řeči. Zatímco občané jsou konfrontováni s nutností úspor a utahování opasků, ministr Bendl jen přihlíží tomu, jak ve státních lesích beztrestně mizí miliony korun,“ argumentuje místopředseda lidovců.

A na závěr klade Marian Jurečka ministru Bendlovi řečnickou otázku: „Jak dlouho myslíte, pane ministře, že si ještě lidé nechají tyto zlodějiny líbit?“

 

Přiložené dokumenty