Z nejnovějších dat Českého statistického úřadu vyplývá, že se za rok 2011 populace v České republice snížila o 28 567 osob na 10,504 milionu. Jde o první propad od roku 2004. „Nejenom že klesá počet narozených dětí, ale také významně poklesla tzv. úhrnná plodnost, tedy průměrný počet dětí narozených jedné ženě. V těchto dnech zároveň vyplňují statisíce lidí v České republice daňové přiznání. Všichni při tom nutně narazí na kolonku „sleva na dani“. A tam si přečtou, že si každý může na manžela či manželku, kteří mají menší příjmy než 68 000 za rok, z daní odečíst 24 840 korun. Na jedno dítě si však daňový poplatník může odečíst pouze 11 604 Kč. Dítě tedy není pro náš finanční systém důležitá veličina. Znamená to, že manžel či manželka v domácnosti stojí víc peněz než dítě? Vždyť náklady na děti bývají často vyšší než na dospělé, to každý rodič moc dobře zná,“ upozorňuje 1. místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. 

Stát by měl proto slevy na dani sjednotit, a to zvýšením odečitatelné částky u dítěte. Tím by dal jasně najevo, že není odtržený od reality a že si váží i péče rodičů o děti. Když může stát činit investiční pobídky pro nedůležité filmové projekty, proč není možné vyjádřit státní zájem na zvýšeném počtu nových daňových poplatníků, kteří nás budou za dvacet let živit?

„V současné době uvažujeme o sjednocení slevy na dani pro dítě a manžela/ku na hranici 22 000 Kč. Chci, aby tento návrh byl připraven našimi senátory do legislativního procesu. Toto opatření je zároveň rozpočtově velmi prozíravé, národohospodářsky moudré. Pokud by se počet dětí v rodinách zvýšil, pak sice náklady státu krátkodobě stoupnou, ale stoupne také spotřeba rodin, která se v příjmech státu na DPH ihned projeví. A to vůbec nemluvím o tom, že každé narození dítěte je pro ministra financí skvělou zprávou. Vyrůstá mu totiž nový daňový poplatník a plátce do důchodového fondu! Nejde nám však jen o jedno opatření. Česká republika by měla dělat aktivní a vstřícnou politiku pro rodiče dětí a nepřihlížet nečinně tomu, jak náš národ vymírá,“ varuje před negativními trendy Marian Jurečka.

Pouze vícečetné rodiny s pracujícími rodiči nám umožní dosáhnout udržitelnou budoucnost našich veřejných rozpočtů – a nejen to. Stát by měl proto začít skutečně prosazovat komplexní politiku druhého a třetího dítěte. Jedná se o opatření, která mají za cíl, aby se lidé přestali bát mít druhé a třetí dítě. Vedle sjednocení slev na dani sem patří například společné zdanění rodin, které KDU-ČSL připravuje, pružná tvorba míst ve školkách, pracovní trh více přívětivý k matkám s dětmi či zachování kvalitní zdravotní péče pro děti a mládež.

Ing. Marian Jurečka, 1. místopředseda KDU-ČSL