Jihomoravští hasiči v minulých dnech vyjížděli hned k několika velkým požárům trávy a lesa. Hejtman proto ve středu přistoupil na jejich návrh a vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Nesmí se tak na vymezených místech rozdělávat oheň, ale ani kouřit.
Je velké sucho, a tak hrozí větší nebezpečí vzniku požárů. Ilustrační snímek | foto: hasici.tv

„V souvislosti s enormním nárůstem požárů trávy a dalších porostů v minulýchdnechjihomoravský hejtman na návrh Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje rozhodl o vyhlášení mimořádných opatření pro období sucha,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Haid.

To znamená, že na lesy a jejich blízké okolí (do 50 metrů – pozn. red.), na suché travní porosty a na zemědělské plochy se vztahují zákazy chránící před vznikem požárů. „Toto opatření mimo jiné zcela zakazuje rozdělávání ohňů a každé porušení zákazu bude posuzováno jako přestupek a správní delikt,“doplnilmluvčí.

Podle vyhlášky hejtmana je kromě rozdělávání a udržování otevřeného ohně v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů zakázáno i kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty a používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Od pondělí už hasili 56 požárů trávy a lesa

I přes vyhlášený zákaz vyjížděli hasiči ve čtvrtek v noci a ráno k dalším třem požárům. Dva případy řešili na Brně-venkov a jeden na Břeclavsku. Tam hořela tráva v rozsahu přibližně 15 krát 15 metrů v obci Němčičky. Oheň likvidovaly jednotky z Hustopečí, Němčiček a Velkých Pavlovic.

Kromě těchto případů zasahovali hasiči jen o víkendu u dvaašedesáti požárů trávy a lesa. Od začátku týdne pak zasahovali u dalších šestapadesáti případů. „Většinu požárů způsobili lidé svojí nedbalostí při spalování suché trávy a dalšíhoodpaduna zahrádkách,“ řekl Haid.

Autor:Lucie Kolischová

Zdroj:http://brno.idnes.cz/na-jizni-morave-je-zakaz-rozdelavat-ohne-kvuli-suchu-f98-/brno-zpravy.aspx?c=A120322_094852_brno-zpravy_kol#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main