Marian JurečkaStát by měl slevy na dani sjednotit, a to zvýšením odečitatelné částky u dítěte. Tím by dal jasně najevo, že není odtržený od reality a že si váží i péče rodičů o děti,“ píše ve svém komentáři Marian Jurečka.

Vtěchto dnech vyplňují statisíce lidí v České republice daňové přiznání. Všichni narazí na kolonku „sleva na dani“. A tam si přečtou, že si každý může na manžela či manželku, kteří mají menší příjmy než 68 000 za rok, z daní odečíst 24 840 korun.
Na jedno dítě si ale daňový poplatník může odečíst pouze 11 604 Kč. Proč ten rozdíl? Znamená to, že manžel či manželka v domácnosti stojí více peněz než dítě?
Vždyť náklady na děti bývají často vyšší než na dospělé, to rodiče dobře vědí.
Stát by měl proto slevy na dani sjednotit, a to zvýšením odečitatelné částky u dítěte. Tím by dal jasně najevo, že není odtržený od reality a že si váží i péče rodičů o děti.
Toto opatření je zároveň rozpočtově velmi prozíravé. Pokud počet dětí zůstane v rodinách stejný (aktuální porodnost za rok 2011 na jednu ženu je 1,44 dítěte), výdaje státu zůstanou v krátkodobém horizontu stejné, nicméně v budoucnu se budou dramaticky zvyšovat, nebude dostatek aktivně pracujících lidí, a tedy lze očekávat velké problémy jak státního rozpočtu, tak průběžných systémů, zdravotního i dnes diskutovaného důchodového. Pokud by se počet dětí v rodinách zvýšil, pak sice náklady státu krátkodobě stoupnou, ale stoupne také spotřeba rodin, která se v příjmech státu ihned projeví.
A to vůbec nemluvím o tom, že každé narození dítěte je pro ministra financí skvělou zprávou. Vyrůstá mu totiž nový daňový poplatník. Ale nesmí nám jít jen o jedno opatření. Česká republika by měla vést aktivní k rodinám vstřícnou politiku a nepřihlížet nečinně tomu, jak náš národ s porodností dlouhodobě okolo 1,5 dítěte na ženu vymírá. Pouze vícečetné rodiny s pracujícími rodiči nám umožní dosáhnout udržitelné budoucnosti. Stát by měl proto začít skutečně prosazovat komplexní politiku třetího dítěte. Jedná se o opatření, která mají za cíl, aby se lidé přestali bát mít druhé třetí dítě. Vedle sjednocení slev na dani sem patří například společné zdanění rodin, které KDU-ČSL připravuje, pružná tvorba míst ve školkách, pracovní trh přívětivý k matkám s dětmi či zachování dostupné zdravotní péče pro děti a mládež.

Lidové noviny | 13.3.2012 | Rubrika: Názory | Strana: 11 | autor: MARIAN JUREČKA