Rozpis velikonočních bohoslužeb pro rok 2012.

Farní kostel sv. Janů, náměstí 28. dubna 130/8

  • 1. 4. Květná neděle 7.30; 8.45; 10.00; 18.30 (v 10 h žehnání jívových ratolestí)
  • 5. 4. Zelený čtvrtek 18.30 (Připomínka Poslední večeře Páně)
  • 6. 4. Velký pátek 18.30 (Během obřadů se čtou pašije o umučení a ukřižování Krista)
  • 7. 4. Bílá sobota 19.00 (Žehnání velikonoční svíce – paškálu a křest katechumenů)
  • 8. 4. Boží hod velikonoční (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně) 7.30; 8.45; 10.00; 18.30. Světí se velikonoční pokrmy. Při mši v 10 h zpívá chrámový sbor Messe breve in C od Ch. Gounoda.
  • 9. 4. Pondělí velikonoční 7.30; 8.45; 10.00

Ekumenické centrum Archa, Lýskova (Horní náměstí)

  • 5. 4. Zelený čtvrtek 20.00
  • 6. 4. Velký pátek 16.30
  • 7. 4. Bílá sobota 21.30

Na Velký pátek a Bílou sobotu bude po celý den otevřen kostel k soukromé modlitbě či tichému zastavení. Správcové bystrcké farnosti Vám přejí požehnané Velikonoční svátky.

Eva Máchová
ŘK farnost Brno – Bystrc

Zdroj: Bystrčník, www.bystrcnik.cz