Jiří ČunekNa návrh senátorů KDU-ČSL přijala horní komora parlamentu usnesení, ve kterém ukládá předsedovi Senátu PČR, aby do 7 dnů podal na Nejvyšší kontrolní úřad podnět pro přezkoumání zakázky MPSV na dodávku informačních systémů pro Úřady práce sloužící pro výplatu sociálních dávek od 1. ledna 2012, a to s ohledem na skutečnost, zda-li při úkonech MPSV nedošlo k nehospodárnému nakládání s finančními prostředky MPSV.

Předkladatelem bodu byl senátor Jiří Čunek. Ten ve svém zdůvodnění uvedl:
„Nefunkčnost systému vyplácení sociálních dávek pod kuratelou MPSV odhalila další závažné skutečnosti. MPSV zřejmě porušilo či obešlo zákon o veřejných zakázkách a tuto skutečnost již šetří ÚOHS. Zároveň je v současné době podáno oznámení u Úřadu na ochranu osobních údajů kvůli podezření, že došlo k vyvedení dat mimo systém a může tak dojít ke zneužití citlivých osobních údajů občanů. Požadavek Senátu PČR, aby zakázku MPSV na vytvoření nového softwarového systému prověřil také NKÚ, navrhli senátoři za KDU-ČSL z důvodu podezření, že došlo k nehospodárnému nebo zcela zbytečnému použití státních nebo evropských finančních prostředků. Dle názoru odborníků mohl být starý, mnoho let vytvářený systém aktualizován za cca 200 milionů korun a zcela jistě by nenastaly problémy, jako s nově vytvořeným systémem, který představuje náklady přes 3 miliardy korun.“

Předseda klubu lidoveckých senátorů Václav Koukal připomněl také to, že již před rokem zaslal dopis prezidentu republiky Václavu Klausovi, ve kterém ho žádal, aby nepodepisoval Zákon o Úřadech práce, který Senátem PČR odmítl. Již tehdy avizoval, že nový zákon ve spojení s aplikací nového softwaru může přinést závažné komplikace.

Martin Horálek