O tomto víkendu dojde opět ke změně času. Posuneme ručičky na hodinkách o hodinu vpřed, a tak si znovu zpřeházíme přirozený stav našich hodin vnitřních. Po letech však konečně nastala doba, kdy můžeme tento byrokratický výmysl odstranit. Občanská iniciativa ONLY ONE TIME – JEN JEDEN ČAS, pod záštitou senátora Petra Šilara k tomu směřuje. Dosáhnout toho ale musí složitou administrativní procedurou, nazvanou Evropská občanská iniciativa.

Senátor Petr Šilar, známý svým bojem za jeden čas, k tomu říká:“Abychom dosáhli kýženého výsledku jednoho času, bez jarního a podzimního střídání, musíme přesně splnit všechny náležitostí a formální požadavky Evropské občanské iniciativy (EOI). Musíme se držet přesně stanoveného harmonogramu připraveného Evropskou komisí. Nesmíme si dovolit chybu nebo manipulaci s podpisy a s čísly identifikačních dokladů jednotlivých signatářů naši občanské iniciativy JEN JEDEN ČAS. Na cestě k vytouženému cíly nás čeká mnoho překážek. Celý postup je jako hra „Člověče nezlob se“ – na každém kroku na nás číhá nebezpečí, že se budeme muset vrátit zpět na začátek celé „hry“. Kromě toho hrozí stotisícové finanční sankce a trestní postih,“ varuje Petr Šilar.

Přesto věří v úspěch celé akce. Široká veřejnost tomuto projektu projevuje podporu. Důležité je mít na paměti, že Evropské občanské iniciativy bude možné registrovat až od 1. dubna 2012. Až tehdy vstoupí v platnost nařízení stanovující příslušné postupy a podmínky.

Nejprve čeká iniciativu ONLY ONE TIME – JEN JEDEN ČAS příprava a ustanovení výboru občanů, tzn. sedm občanů z EU zastupujících sedm států (zde rozhoduje bydliště) mohou mít stejné občanství, od 18 let (v Rakousku je spodní věková hranice 16 let) a v žádném případě to nesmí být poslanci Evropského parlamentu. Jakmile vznikne výbor, tak si volí zástupce a náhradníky a ti jsou poté určeni pro komunikaci s EU.

Časový plán, který je dán EU pro realizaci Evropské občanské iniciativy (EOI) vypadá přibližně takto:

* 1.4.2012 – registrace iniciativy (do 2 měsíců má Komise odpovědět)
* 1.6.2012 – potvrzení použitelnosti elektronického systému pro sběr prohlášení o podpoře (1 měsíc)
* 1. 7. 2012 – Sběr prohlášení o podpoře – signatáři musí poskytnout k podpisu EOI číslo svého identifikačního dokladu, každý stát EU má svá specifická pravidla (po dobu 12 měsíců)
* 1.7.2013 – ukončení sběru podpory, zahájení ověřování prohlášení o podpoře (3 měsíce)
* 1.10.2013 – předložení občanské iniciativy komisi, Posouzení komisí a odpověď (3 měsíce)
* 1.1.2014 – Pokud komise rozhodne návrhem se zabývat, začíná legislativní proces EU

O následujícím postupu se budete mít možnost informovat na:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works

Martin Horálek