Radní Jmk David Macek podal v souvislosti ze schvalováním Zásad územního rozvoje informace o třech žalobách, podaných koncem roku 2011.

„Dohromady přišly tři žaloby, první, nejrozsáhlejší, zaujímá 14 obcí, druhá je z Tetčic a třetí od pana Sychry z Vyškovska. Všechny tři na první pohled různé žaloby pocházejí z jedné advokátní kanceláře pana Černého,“ vysvětluje Macek a dodává: „Jedna z žalob chce zbořit celou infrastrukturu plánování územního rozvoje, druhá  varianta zamýšlí odklonit dopravu pokud možno co nejdále od Brna a třetí se týká rychloželeznice.“

Druhou žalobou se zabývá Nějvyšší správní soud, který rozhodne, zda bude Brno centrem dopravní infrastruktury nebo zda půjde o chřadnoucí oblast, kterou budou hlavní tepny obcházet kolem Znojma k Jihlavě a z druhé strany po Slovenských hranicích.

Advokátní kancelář, která obhajuje  Jmk, upozornila soud, že žaloby míří proti dokumentu, který ještě nenabyl účinnosti.  Dokument Zásad územního rozvoje nabude účinnosti , až jej vyvěsí všechny zúčastněné obce, na úřední desce pak musejí dle vyhlášky dokumenty viset po dobu alespoň patnácti dnů.

„Od 1. ledna se již žaloby dávají k místnímu krajskému soudu, proto to obce musely stihnout do 31.12. 2011,“ dodává ještě radní David Macek.

Jako druhý na tiskové konferenci vystoupil Antonín Crha se změnami v zákoně o hazardu. „Pozměňovací návrh vešel v platnost 31. prosince 2011, k zákonu byl přilepen přívěšek, který se týká poplatků za výherní hrací automaty. V MČ Bohunice tento výpadek činí 1 700 000 Kč na rok, což je nemalá část, o co však jde především, že  tyto peníze zůstanou provozovatelům heren…,“  konstatuje místostarosta Crha.