Zuzana RoithováRok před výměnou stráží na Pražském hradě požádal TÝDEN o vyplnění dotazníku desítku osobností, které již prezidentskou kandidaturu oznámily, anebo se o nich v souvislosti s volbou hlavy státu nejvíce hovoří. Jiří Dienstbier, Miroslava Němcová, Jan Švejnar a Miloš Zeman na zaslané otázky neodpověděli.1 Jaký by byl váš první oficiální a neoficiální čin ve funkci prezidenta?
2 Do kterého cizího státu by vedla vaše první služební cesta?
3 V čem vidíte přínos současného prezidenta Václava Klause a čím byste byl(a) jiný(á)?
4 Kdo by se v případě vašeho úspěchu mohl stát hradním kancléřem?
5 Neposílí přímá volba neúměrně pozici prezidenta vůči parlamentu a vládě?
6 Jaký je váš názor na aktuální dění v EU? Měla by ČR více spolupracovat, nebo jít vlastní cestou?
7 Je v pořádku, že prezident může jmenovat členy bankovní rady ČNB a nemusí se o tom radit?
8 Je přípustné, aby prezident odmítl ministry, které mu premiér předloží ke jmenování?
9 Má mít prezident právo abolice, tedy možnost zastavit trestní stíhání před jeho ukončením?
10 Jste pro legalizaci měkkých drog?
11 Co si myslíte o eutanazii?
12 Souhlasil(a) byste s trestem smrti?
13 Jaký vlastníte majetek?
14 Jaká je vaše největší neřest? A co považujete za svou přednost?
15 Kterých osobností novodobých dějin si nejvíce a nejméně vážíte?
16 Máte nějaké hobby? U čeho si nejvíce odpočinete, chováte nějaké zvíře?
17 Jaký sport máte rád(a), ať už aktivně, či jen jako divák?
18 Jaká jsou vaše oblíbená jména z kulturní sféry?
19 Ve slově BŮH píšete „B“, nebo „b“? Jste věřící?
20 Kdo z dosud známých kandidátů by se měl stát prezidentem, pokud to nebudete vy?

 

Zuzana Roithová 

1 Prvním činem by bylo vyjádření úcty a poděkování všem lidem, kteří se zúčastnili voleb. A šla bych asi nahlédnout pod pokličku hradní kuchyně.

2 Na Slovensko. Po desetiletích společného soužití nás vzdor rozdělení pojí stále víc než s ostatními státy.

3 Mám hluboký respekt k ústavě a dodržování dohod, tudíž i jiný vztah k povinnostem vyplývajících z úřadu prezidenta vůči dalším institucím v zemi či vyplývajících z našeho členství v EU. Jiný styl zahraniční politiky, jiné priority, pokud jde o celospolečenská témata, či jiná míra odpovědnosti vůči budoucím generacím. Jistě se liším i mírou sebelásky a také celoživotním postojem posilovat to, co lidi spojuje, a nikoli rozděluje. Avšak naše rozdílné názory s prezidentem Klausem nemají vliv na skutečnost, že řadu svých povinností plnil s nasazením a přesvědčením, že zemi pomáhá. Nemyslím si, že by bylo slušné se vůči němu.

4 Na Hradě již působili lidé, jejichž hlas něco znamenal i mimo prezidentskou kancelář – Ivan Medek, Karel Schwarzenberg a Ivo Mathé. Vím, že lze najít jim podobné osobnosti.

5 Výkonná moc prezidenta se nemění a není nutné zasahovat kvůli přímé volbě do pravomocí vlády či parlamentu. To, co tato volba přináší, je vysoká legitimita prezidentského úřadu.

6 Česká republika přece je součástí EU. A neptáme se, zda má naše pravá ruka spolupracovat se zbytkem těla – pokud to nedělá, je to projevem choroby. V dnešním světě globálních trhů máme šanci jen jako součást silného a prosperujícího celku. O vlastním hospodaření se státním rozpočtem rozhodují nadále členské státy. Společný závazek snižovat státní schodky není ztrátou suverenity, ale společnou odpovědností.

7 Odpovědný prezident jmenuje členy bankovní rady po důkladné konzultaci s odborníky. K takovému přístupu nepotřebuji měnit ústavu. Já bych nedovolila jmenovat nějaké své kamarády.

8 Ne. Ústava hovoří jednoznačně, že prezident jmenuje vládu na návrh premiéra (kterého předtím pověřil sestavením vlády). Důvěru celé vládě vyslovuje sněmovna. Do personálních věcí vlády nemá prezident za normálních okolností zasahovat. Jedině snad hypoteticky, kdyby premiér „přehlédl“, že některý ministr je stíhaný či odsouzený pro zločin, by prezident měl premiérovi návrh na takového ministra rozmluvit.

9 Tam, kde řeč zákona ztrácí lidský rozměr, má své místo milost. Důvody pro udělení milosti musí být nejen nesmírně vážné, ale měly by být i transparentní. Abolici vnímám jako naprosto výjimečný nástroj s tradicí od dob Rakouska-Uherska. Vnímám silně právo každého na spravedlivý proces, a proto bych namísto abolice usilovala o posilování záruk pro spravedlivý a důstojný proces včetně včasného vynesení rozsudku.

10 Jako lékařka jsem pro legalizaci drog jen k léčebným účelům za definovaných podmínek.

11 Nesouhlasím. Lidé trpící nevyléčitelnou nemocí potřebují tišící léky a láskyplnou péči svých blízkých nebo ošetřovatelů, nikoli volbu předčasné smrti.

12 Nesouhlasila. Znovuzavedení institutu kata je v rozporu s našimi mezinárodními závazky. Není možné riskovat justiční omyl, ani (podobně jako u eutanazie) opravňovat zákonem jednoho člověka, aby ukončil život druhého. Společnost má jiné možnosti, jak se bránit – včetně mimořádných trestů doživotního odnětí svobody.

13 Sdílím rodinný dům a chalupu s okolními pozemky. Auto… Můj majetek a příjmy byly v průběhu mé politické kariéry zveřejňovány.

14 Přednost: důslednost, přejícnost, zdravý rozum. Ohledně neřesti by se jistě také něco našlo…

15 Očekáváte, že zmíním TGM a Václava Havla -a samozřejmě máte pravdu. Pro mne je ale světlem v temnotách dvou totalitních režimů a mimořádnou osobností Milada Horáková. Osobnosti, jichž si nevážím, nebudu jmenovat – jsou to všichni inženýři zla, kteří minulé století zaplavili krví a ponížením. Než opakovat jejich jména, měli bychom se vyvarovat jejich způsobů a činů.

16 Na koníčky mám bohužel moc málo času. Před patnácti lety jsem založila milou zahradu a o tu se stále starám. Nejraději odpočívám v přírodě a s rodinou, k níž patří i kočka Sára. Ráda se vracím do hor. Když jsem sama, nejraději poslouchám vážnou hudbu.

17 V mládí jsem trávila hodně času jako horolezec na stěnách Vysokých Tater, jezdila divokou vodu. Dnes dávám přednost pěším túrám a do práce jezdím ráda na kole.

18 Helena Třeštíková, Miloš Forman, Tomáš Halík, Jiří Suchý…

19 Věřím v Boha.

20 Zatím nemám jasno. Některých kandidátů si velmi vážím, rozhodovat se budu až na základě hlubší znalosti jejich priorit v této funkci a také i s ohledem na styl vedení kampaně.

Týden | 12.3.2012 | Rubrika: Téma | Strana: 24 | autor: Miroslav Korecký |