Zuzana RoithováSe Zuzanou Roithovou bylo riziko nebezpečného střetu člověka se zvířetem minimální. Už tři vteřiny po vstupu do studia držela mé psí miminko v náručí, nechala se olizovat a fotit a celé osazenstvo na chvíli zapomnělo, že z toho rozhovor neupleteme. Byla prostě milá od začátku. Mnohaletá politička s minimem nepřátel. Nepopouzí, neirituje, neprovokuje, pracuje. Lidovecká europoslankyně s ambicí stát se první českou prezidentkou. Zuzana Roithová.
* Co byste jako prezidentka vzkázala revoltujícím studentům?

Držte se. Je v pořádku, že máte své názory a že je umíte dát najevo touto velmi kulturní formou. A současně je třeba, abyste spolupracovali na takových reformách, které vám a vašim dětem zabezpečí vzdělanost na vysoké úrovni.

* Co byste vzkázala odborářským vůdcům v době dalších škrtů?

(velká pauza) Už jsem dávno odborářům nic nevzkazovala, už dlouho nemocnici neřídím. Tak dobře: i odboráři by měli vzít svůj díl zodpovědnosti za budoucí generace a za vývoj v této zemi. A snažit se hledat kompromisní řešení.

* Bude dobře, až se hejtmanem Zlínského kraje stane Čunek?

(pauza) No, pokud získá nadpoloviční důvěru voličů Zlínského kraje, pak je to známka toho, že mu důvěřují. A pak je jistě rozumné a správné, aby byl hejtmanem.

* Většina vždy rozhodne, co je rozumné a správné?

Je pravda, že ne vždy většina ví, co je správnější. Na druhou stranu mluvíme o místě, odkud pan Čunek pochází a kde ho lidé znají. Vědí možná mnohem více o jeho životě a názorech než ostatní.

* Líbí se vám pan Čunek v politice a jako hejtman?

I takoví lidé, kteří mají takovou zkušenost s těmi kauzami jako Čunek, který vlastně není odsouzen a… trvá na tom, že je nevinný, tak i taková zkušenost samozřejmě má své místo v politice.

* Takže líbí.

(pauza) Nelíbí.

* Vadí vám gay pochod Prahou?

Ctím právo různých skupin na vyjadřování názorů a do toho patří samozřejmě třeba i forma pochodu Prahou. Nevadí mi to.

* Má žena mít právo se samostatně rozhodnout, zda projde umělým přerušením těhotenství?

V každém případě to právo každá žena má, je dané zákonem. To, co ve společnosti chybí, je osvěta, která by byla určitým korektivem pro ženu. Aby hledala jiné možnosti, jak svoji situaci vyřešit.

* Regulace internetu ano, či ne?

Svoboda na internetu je klíčová pro rozvoj společnosti. Stejně jako ostatní svobody vyjadřování.

* Vaše strana ovšem propaguje takzvaný bezpečný internet. Tak se ptám, zda cesta k takovému bezpečnému internetu má být jeho regulace?

Je strašně důležité, aby u internetu nebyly děti bez dozoru – právě proto, že internet nabízí různé možnosti, které mohou být zneužívány vůči dětem.

* Rozumím: pojďme regulovat v rodinách své děti v přístupu k internetu, ale internet nechme volný.

Ne ne ne. Ve všech masmédiích existují určité limity toho, co se nesmí šířit a propagovat. To, co je v rozporu se zákonem – nesmí se šířit rasismus, terorismus, dětská pornografie atd. Na rozdíl od jiných médií na internetu legislativa pokulhává za požadavky společnosti.

* Takže zavést regulaci internetu?

Není možné, aby se na internetu mohlo šířit to, co je ve společnosti obecně zakázané. Zodpovědnost by měli mít provozovatelé stránek.

* Jenže internet na rozdíl od ostatních masmédií funguje jako interaktivní komunikační médium. Když budeme chtít eliminovat zlo, nenaděláme víc škody než užitku?

Ta debata se teprve otevírá. Pokud jde o stránky, které jsou veřejně přístupné, tak tam samozřejmě musí existovat určitá ochrana toho veřejného zájmu společnosti. Ale tak, aby to nenarušovalo to kouzlo internetu – to je výměnu veškerých možných informací mezi jednotlivci.

* No to kouzlo právě při regulaci narušeno bude. Teď k vaší kandidatuře. Kde začnete se sběrem podpisů a kdo je za vás bude sbírat?

Jasnější strategii bude možné připravit, až projde příslušný zákon. Už teď se svou asistentkou a svými přáteli procházíme všechny ty maily a pravděpodobně právě ti lidé, kteří mě oslovovali už delší dobu a nabízeli svou pomoc, budou asi těmi, na které se obrátím v prvé řadě.

* Takže dobrovolnický tým?

Počítám s tím, že ti lidé dostojí své nabídce a ujmou se té role ve svém okolí.

* Budou ve vašem nejužším týmu lidé, které profesně znáte?

Počítám s tím. Budou to mí přátelé, kteří přiložili ruku k dílu už v mých předchozích kampaních. A dále odborníci z různých resortů, se kterými komunikuji už dlouhodobě, třeba z oblasti práva, ekonomiky, ústavního práva, průmyslu nebo ze školství. A kampaň budu mimo jiné stavět na osvětě v těchto tématech.

* A budete voličům taky říkat, že fakticky toho v jednotlivých resortech prezident moc nezmůže?

Tak já vám dám jeden příklad, což je zahraniční politika. Musí být srozumitelná jak občanům, tak zahraničním partnerům. Což v dnešní době není. Úlohou prezidenta je vytvářet prostor, aby si k jednomu stolu sedli kompetentní lidé z vlády, z obou komor parlamentu a i odborná veřejnost, aby se vytříbily různé názory. A prezident může otevírat téma a koordinovat to, provokovat, aby se to takto dělo, a pomáhat hledat kompromisní formulace.

* Tak si to představme: sedíte na Hradě, máte svůj jasný názor, o kterém jste bytostně přesvědčena. Ministrem zahraničí se díky volbám stane člověk, který má názor přesně opačný a je o něm také bytostně přesvědčen. Žádné kulaté stoly v takovém momentě nepomohou. Podřídíte se jako prezidentka názoru vlády, nebo si stojíte za svým názorem?

Vláda má za povinnost zahraniční politiku v každodenním životě provádět a řešit. Prezident by měl respektovat směry, které jsou dány výsledkem voleb. Na druhou stranu…

* Moment. Takže vy byste srazila podpatky a adoptovala názor vlády?

Myslím si, že to se neděje ve vzduchoprázdnu. A politici velmi rádi a často reagují na poptávku, která je dána volbami. Jde o vytváření prostředí ve společnosti, které sníží úlohu těch populistických snah reagovat na… prostě je potřeba mít nějaké vize a o těch vizích přesvědčovat.

* Vždyť přesně v té situaci jsme – ani Klausovi, ani Schwarzenbergovi rozhodně nemůžeme vyčíst, že nešíří své vize. Jen jsou prostě jiné.

Jde o to aktivně působit uvnitř české společnosti i politické garnitury tak, aby ty názory spíše konvergovaly, aby se na konkrétních věcných argumentech ukázalo, co je zbytečná obava, co je nesmyslné strašení a co je důležité prosazovat atd.

* Obě víme, jak je tato představa na vodě. Protože nikdo z nás to neví. Ani analytici se neshodnou na tom, co je, pokud jde o evropský vývoj, zbytečné strašení a co není. A potom: čí názory mají konvergovat víc: prezidentovy, či ministrovy?

Protože je potřeba, aby reprezentování zahraniční politiky bylo jednotné, tak je potřeba mít hodně odpovědnosti, hodně sebekázně a hodně pracovat na tom, aby se ty názory tříbily uvnitř české společnosti – a tady ta aktivní role prezidenta chybí.

* Upřímně: nemyslím si, že názory Klause a Schwarzenberga by se o píď posunuly, kdyby absolvovali kulatý stůl. A každému prezidentovi se může stát, že vládnout budou strany, se kterými nesouzní.

Jsme členy EU, jsme členy NATO, máme spoustu mezinárodních závazků, ke kterým jsme se zavázali, a to jsou limity, které je samozřejmě nutné ctít. A musí je ctít jak prezident, tak vláda, tak parlament. Tudíž zpochybňování daných závazků.

* Ale k ničemu takovému nedošlo. Jediný, kdo tu zpochybňoval závazky, byla sociální demokracie, když chtěla rušit naše zahraniční mise, pokud si vzpomínám.

Třeba při přistoupení k euru – při vstupu do EU jsme se zavázali, že budeme konvergovat, že budeme plnit podmínky, abychom mohli vstoupit do eurozóny. Zpochybňování tohoto směřování může být legitimní v rámci debat, ale nikoliv v rámci aktů vedených navenek.

* Ovšem Evropa se za tu dobu dynamicky vyvíjela – nemyslím teď pozitivně. Nemělo by se to vzít v úvahu?

Je zcela důležité, aby se ty debaty vedly, prezident v tom má mít silnou úlohu…

* A má taky říkat svůj názor.

Má taky říkat svůj názor, který je opřen o fakta a určitou zkušenost.

* Všechny názory našeho prezidenta i dalších politiků jsou opřeny o fakta – jen každý vybírá jiná fakta.

(Smích.)

* Jdeme dál. Kolik vám KDU přidá na kampaň?

KDU-ČSL nebude dávat žádné peníze a já jsem i řekla, že je nechci. Teď jsem vložila dvě stě tisíc na účet, který je otevřen pro podporu, a předpokládám, že najdeme způsob, jak vést kampaň tak, aby nebylo potřeba příliš peněz. Dokonce kdyby jich bylo víc, dáme zbytek na charitu.

* Tak to je potřeba říct přesně. Po dosažení jaké hranice dáte zbytek na charitu?

Myslím, že kampaň se bude pohybovat plus minus dva miliony korun.

* Myslíte si, že být ženou je pro vás výhoda, nebo handicap?

Myslím si, že důležité je, jaký ten člověk je, ne jaké má pohlaví.

* To s vámi souhlasím, ale s mou otázkou to nemá nic společného.

To, že jsem žena, je určitě výhoda. Protože ženy umějí věci lépe organizovat, mají blíž ke zdravému rozumu a umějí víc mluvit o praktických věcech než o heslech.

Jejíma očima:

Se Zuzanou Roithovou bylo riziko nebezpečného střetu člověka se zvířetem minimální. Už tři vteřiny po vstupu do studia držela mé psí miminko v náručí, nechala se olizovat a fotit a celé osazenstvo na chvíli zapomnělo, že z toho rozhovor neupleteme. Byla prostě milá od začátku. Doprovázel ji Mgr. Martin Horálek, politický tajemník lidoveckého klubu senátorů. Evidentně měl v plánu naslouchat, dělat si poznámky a pak průběh rozhovoru pro mého hosta fundovaně vyhodnotit. Místo toho si pan magistr v obleku s kravatou na studiové pohovce nechal žužlat prstíčky a poslintávat kalhoty, jen s proudem miminkovské moči si neporadil. Paní kandidátka neměla možnost svého asistenta při rozhovoru na rozdíl ode mne sledovat, tak jí vzkazuji: je to vážně klidná síla.

Mladá fronta DNES | 7.3.2012 | Rubrika: Publicistika | Strana: 14 | autor: Barbora Tachecí